HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận phát biểu kết luận phiên họp giải trình về công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận
Publish date 06/11/2020 | 19:06  | View count: 343

Nhận xét về phiên giải trình, Chủ tịch HĐND quận cho rằng, phiên giải trình đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và có nhiều ý kiến tham gia chất lượng. Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, qua giám sát và ý kiến của các đại biểu thể hiện rõ công tác quản lý đô thị mà trong đó có công tác đảm bảo VSMT, công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm còn nhiều khó khăn, phức tạp, các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện công tác quản lý còn nhiều bất cập. Tuy nhiên, thời gian qua với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND quận, sự phối kết hợp của các phòng, ban, ngành và UBND các phường, bước đầu công tác đảm bảo VSMT và công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận có nhiều chuyển biến tích cực; nhận thức về bảo vệ môi trường trong Nhân dân từng bước được nâng lên; các phong trào tham gia giữ gìn VSMT, xây dựng nếp sống văn hóa được đẩy mạnh, huy động được sự đóng góp tích cực của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư; nhiều mô hình tự quản bảo vệ môi trường được tổ chức và hoạt động có hiệu quả; một số vấn đề bức xúc và điểm nóng về ô nhiễm môi trường tại các điểm tập kết, điểm cẩu rác trên địa bàn quận được xử lý có hiệu quả góp phần quan trọng trong việc đảm bảo môi trường sống của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu kết luận tại phiên giải trình

Chủ tịch HĐND quận khẳng định việc lựa chọn chuyên đề phiên giải trình trúng, đúng với thời điểm hiện tại. Nội dung giải trình và cách thức tổ chức phiên giải trình khoa học, đáp ứng được yêu cầu và phát triển đi lên của Quận, cũng như mong muốn của cử tri trên địa bàn. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Thường trực HĐND quận thống nhất với 09 nhóm tồn tại, hạn chế như trong báo cáo của quận đã nêu và nhấn mạnh một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm giải quyết: Hạ tầng của quận chưa theo kịp sự phát triển của xã hội; Hầu hết các điểm tập kết xe gom và điểm cẩu rác thải đều sử dụng tạm dưới lòng đường; Hiệu quả hoạt động của xe quét, hút, tỷ lệ cơ giới hóa chưa cao; công tác VSMT tại các điểm cẩu rác, tập kết xe thu gom rác chưa đảm bảo; Một bộ phận người dân thiếu ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường; Còn tình trạng tái hoạt động của các điểm chợ cóc; Công tác kiểm dịch tại các điểm chợ cóc chưa đảm bảo, có hiện tượng bày, bán giết mổ gia súc, gia cầm; Công tác phòng chống cháy nổ, VSMT tại các chợ tạm chưa đảm bảo theo các quy định hiện hành.

Theo đồng chí Chủ tịch HĐND quận, các tồn tại, hạn chế nêu trên có nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác kiểm tra, đôn đốc của các phòng, ban, ngành chuyên môn, việc chỉ đạo, điều hành của UBND các phường có thời điểm chưa kịp thời, có việc còn thiếu kiên quyết nên một số tồn tại chậm được khắc phục; Sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị trong quận đôi lúc còn chưa chặt chẽ, đặc biệt là sự phối hợp trong việc xử lý các hành vi vi phạm, dẫn tới việc xử lý không kịp thời hoặc bỏ qua xử lý các hành vi vi phạm; Công tác thông tin, tuyên truyền chưa hiệu quả, chưa đổi mới; Chưa phát huy hết vai trò của cộng đồng trong việc phát hiện và tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Để tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác đảm bảo VSMT, công tác quản lý chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn quận, ngoài các nhóm giải pháp mà đồng chí Chủ tịch UBND quận đã nêu, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị UBND quận cần tập trung chỉ đạo một cách cụ thể, phân loại những khó khăn của từng lĩnh vực, từ đó, có giải pháp tháo gỡ. Đồng thời, đồng chí đề nghị UBND quận coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phân loại, phân công, phân nhiệm, nghe báo cáo cụ thể để có các giải pháp hữu hiệu nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế thời gian qua.

Chủ tịch HĐND quận cũng khẳng định, căn cứ vào cam kết của lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị và các phường tại phiên giải trình, HĐND quận sẽ tiếp tục giám sát thường xuyên về lĩnh vực này.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY