HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021
Publish date 25/11/2020 | 16:03  | View count: 454

Sáng ngày 25/11/2020, Thường trực HĐND quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2016-2021 năm 2020.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND quận; các vị đại biểu HĐND quận và HĐND các phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: HĐND là cơ quan quyền lực cao nhất và có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của địa phương. Chính vì vậy, việc tổ chức bồi dưỡng, cung cấp thông tin, cập nhật kiến thức mới, trao đổi phương pháp, kỹ năng và kinh nghiệm hoạt động cho đại biểu HĐND là hết sức cần thiết, giúp đại biểu HĐND tăng cường hoạt động để làm tròn trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Hội nghị hôm nay được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội đến các đại biểu HĐND quận và đại biểu HĐND các phường trên địa bàn quận. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo viên trao đổi tại hội nghị, các đại biểu sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác, tiếp tục thực hiện tuyên truyền sâu rộng Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nhân dân trên địa bàn mình bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu HĐND đã được nghe đồng chí Lê Minh Thông - Trợ lý ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội thông tin về những nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019, Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội. Thủ đô Hà Nội là đô thị loại đặc biệt, là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, kinh tế, khoa học công nghệ, văn hóa - xã hội của cả nước, có quy mô dân số đứng thứ hai cả nước. Trong khi đó, mô hình tổ chức chính quyền địa phương các cấp hiện nay của thành phố Hà Nội chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, thiếu linh hoạt, khả năng tự quyết định, tự chịu trách nhiệm để giải quyết kịp thời những vấn đề đặt ra đối với đô thị còn bất cập.

Đồng chí Lê Minh Thông - Trợ lý ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban pháp luật Quốc hội

                trao đổi một số nội dung tại lớp tập huấn

Do đặc điểm, tính chất tập trung, thống nhất cao của đô thị, các vấn đề quy hoạch phát triển, kết cấu hạ tầng và kinh tế - xã hội cần phải được quyết định ở cấp thành phố và cấp quận, thị xã. Chính quyền phường chỉ thừa hành thực hiện, do đó việc tiếp tục duy trì HĐND phường không còn phù hợp với Thủ đô Hà Nội. Ở phường chỉ nên tổ chức cơ quan hành chính để thực hiện một số công việc cụ thể của quản lý hành chính nhà nước và cung ứng một số dịch vụ công theo phân cấp, ủy quyền của chính quyền cấp trên. Việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND phường tại thành phố Hà Nội theo đó nhằm từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền thành phố Hà Nội phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY