HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc kỳ họp thứ 17 Hội đồng Nhân dân quận Cầu Giấy khoá V
Publish date 17/12/2020 | 17:17  | View count: 401

Sáng 17/12/2020, HĐND quận khoá V, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 17 để thực hiện các nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Dự phiên khai mạc có đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Đại biểu Quốc hội, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; đồng chí Nguyễn văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị trong quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Ủy ban MTTQ các phường và các vị đại biểu HĐND quận khóa V.

Toàn cảnh kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐND quận cho biết, Đại hội lần thứ VI Đảng bộ Quận đã thành công tốt đẹp với chủ đề“Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết; tiếp tục đổi mới toàn diện, đồng bộ; xây dựng quận Cầu Giấy giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Nghị quyết Đại hội đã cụ thể hóa quyết tâm đó với các chỉ tiêu và giải pháp mang tính nỗ lực rất cao của Đảng bộ Quận. Tại kỳ họp này, theo thẩm quyền, HĐND quận tiến hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận bằng các nghị quyết chuyên đề - tạo cơ sở pháp lý cho các cấp, các ngành thực hiện, cụ thể: Thứ nhất, trên cơ sở rà soát kết quả kinh tế - xã hội đạt được giai đoạn 2016-2020, các định hướng lớn trong Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ VI, HĐND quận xem xét, quyết nghị các nội dung mang tính chất định hướng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp, các ngành triển khai trong nhiệm kỳ. Bên cạnh đó, HĐND quận sẽ thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện trong năm 2021. Thứ hai, HĐND quận xem xét, thảo luận và thông qua 30 báo cáo, tờ trình và 14 nghị quyết, trong đó, có 09 nghị quyết chuyên đề như: cho phép ứng vốn ngân sách quận để thực hiện dự án xây dựng trụ sở làm việc Quận ủy, HĐND và UBND quận Cầu Giấy; phê duyệt, điều chỉnh một số dự án đầu tư; hỗ trợ bổ bung vốn ủy thác cho vay giải quyết việclàm…Thứ ba, HĐND quận thực hiện quyền giám sát trực tiếp thông qua hoạt động chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND đối với UBND quận và các cơ quan liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc mà đại biểu HĐND quận và đông đảo cử tri quan tâm. Thứ tư, Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, HĐND quận sẽ thực hiện miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp

Với chủ đề công tác năm 2021 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và tinh thần chung của cả Thành phố là “phục hồi và phát triển kinh tế”, đồng chí Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình năm 2021, những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đối với quận để xác định phương hướng, giải pháp hữu hiệu, sát với yêu cầu thực tế, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng ở mức cao nhất. Đồng thời tích cực đóng góp năng lực, trí tuệ vào các Nghị quyết nhằm thúc đẩy sự phát triển của quận, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI vào cuộc sống, đáp ứng được niềm tin yêu của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY