HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo thay đổi thời gian, chương trình và hình thứctổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Publish date 28/07/2021 | 11:30  | View count: 221

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện  Chỉ  thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách toàn xã hội trên địa bàn Thành phố để phòng chống dịch Covid-19.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất điều chỉnh nội dung, thời gian tổ chức và công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thường trực HĐND quận đã ban hành Thông báo số 09/TB-HĐND ngày 24/7/2021 về thay đổi nội dung, chương trình, thời gian, hình thức tổ chức Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ hai.Theo đó, nội dung kỳ họp vẫn giữ nguyên; Thay đổi: thời gian tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND quận dự kiến diễn ra trong 30/7/2021; Hình thức họp trực tuyến và qua phần mềm zoom, kết hợp ứng dụng phần mềm quản lý kỳ họp. Địa điểm họp trực tuyến tại Hội trường Quận ủy, HĐND - UBND quận và UBND các phường.

Là kỳ họp đầu tiên HĐND quận ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức họp trực tuyến, Thường trực HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận quan tâm, phối hợp thực hiện để kỳ họp đạt kết quả tốt./.

Thông báo cụ thể xem tại đây.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN