HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ hai
Publish date 29/09/2021 | 13:40  | View count: 174

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 277/HĐND - VP ngày 22/9/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố; Công văn số 279/HĐND-VP ngày 27/9/2021 về việc phân công dự và đăng ký lịch TXCT của đại biểu HĐND Thành phố sau kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố; Thường trực HĐND quận thống nhất với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy và Tổ đại biểu HĐND Thành phố tổ chức buổi tiếp xúc với cử tri quận Cầu Giấy sau Kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

I. Nội dung, chương trình

1. Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về:

- Kết quả kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI.

- Báo cáo của UBND Thành phố trả lời kiến nghị chung của cử tri với kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XVI.

2. Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND Thành phố.

II. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian:  08h30' ngày 04/10/2021 (thứ Hai).

2. Địa điểm: Hội trường HĐND - UBND quận Cầu Giấy và điểm cầu tại UBND các phường.

3. Hình thức: Trực tiếp và trực tuyến

III. Thành phần:

1.  Điểm cầu trực tuyến Hội trường UBND quận Cầu Giấy gồm:

 - Đại biểu HĐND Thành phố;

- Đại biểu Sở, ban ngành Thành phố;

 - Đại biểu HĐND quận Cầu Giấy;

- Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

2. Điểm cầu trực tuyến tại các phường: Đại diện Lãnh đạo Đảng uỷ, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và đại diện 10 cử tri tham dự .

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận, xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY