HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Khai mạc kỳ họp thứ hai HĐND quận, khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026
Publish date 28/09/2021 | 18:40  | View count: 187

Sáng ngày 28/9/2021, HĐND quận khai mạc kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, kỳ họp thứ 2, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Bích Thủy - Phó trưởng Ban Pháp chế  HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Cầu Giấy; đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, UBND quận, các đại biểu HĐND quận khóa VI; các đồng chí đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành của quận; các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các phường.

Toàn cảnh kỳ họp

Công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp đã được Thường trực, các Ban HĐND quận chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận từ sớm, nhưng do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, HĐND quận đã phải lùi thời gian tổ chức kỳ họp xuống 2 tháng. Thường trực HĐND quận thực hiện áp dụng công nghệ thông tin, chỉ đạo Văn phòng HĐND&UBND quận xây dựng phần mềm điều hành kỳ họp, toàn bộ tài liệu, văn kiện trình kỳ họp được tải lên hệ thống phần mềm để đại biểu nghiên cứu; chương trình kỳ họp được rút gọn, giảm số lượng khách mời, bố trí chỗ ngồi giãn cách, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch. 

Tại kỳ họp này, HĐND quận xem xét 24 báo cáo, 9 nghị quyết và 3 văn bản chấp thuận.

Các báo cáo gồm: tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm 2021; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách năm 2021; báo cáo quyết toán ngân sách quận năm 2020, quyết toán ngân sách cấp phường 6 tháng đầu năm 2021; báo cáo kết quả hoạt động của HĐND quận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận về công tác tham gia xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm 2021 và những kiến nghị với HĐND, UBND và các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND quận...

Đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận trình bày báo cáo tại kỳ họp

HĐND quận cũng xem xét nội dung các nghị quyết, văn bản chấp thuận về dự kiến danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của quận, danh mục kế hoạch đầu tư công năm 2022; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của quận; quyết định chủ trương hỗ trợ kinh phí cho huyện Ba Vì để thực hiện đầu tư xây Nhà văn hóa thôn Phú Phương...

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp sẽ được thực hiện theo hình thức chất vấn bằng văn bản. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 28 ý kiến thảo luận của các Tổ và 07 ý kiến chất vấn của đại biểu, gửi đến UBND quận để trả lời bằng văn bản. Nội dung trả lời của UBND quận sẽ được đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của quận để cử tri và Nhân dân trong quận được biết.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY