HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tổ chức Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021
Publish date 28/09/2021 | 19:55  | View count: 194

Thực hiện các quy định của luật, ngày 28/9/2021, HĐND quận đã tổ chức Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021, kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ quận, đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư quận ủy đã có bài phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp và định hướng những nội dung quan trọng để đại biểu xem xét, thảo luận thông qua.

Sau khi nghe đại diện lãnh đạo UBND quận báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; nghe Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; nghe UBMTTQ quận thông báo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền 9 tháng đầu năm và những kiến nghị với HĐND, UBND, đồng chí Bí thư Quận ủy Trần Thị Phương Hoa đánh giá: trong 9 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn quận Cầu Giấy cũng như cả Thủ đô và đất nước, dịch bệnh Covid 19 diễn biến liên tục khó lường và phức tạp đã gây ra nhiều khó khăn và ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Song với sự quyết tâm, cố gắng của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, triển khai thực hiện tốt mô hình chính quyền đô thị từ 01/7/2021; an ninh quốc phòng được giữ vững; thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Thành phố trong công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, tạo được niềm tin của Nhân dân. Với HĐND quận, đồng chí đánh giá, ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ, Thường trực và các Ban của HĐND đã rất chủ động, linh hoạt và đổi mới phương thức hoạt động, các vị đại biểu HĐND phát huy vai trò, uy tín và trách nhiệm của mình trước cử tri nên các nhiệm vụ chính trị thường xuyên và đột xuất của HĐND quận vẫn được đảm bảo về chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác bầu cử, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp và hoạt động giám sát.

Đồng chí Trần Thị Phương Hoa - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu nhiệm vụ năm 2021, đồng chí Bí thư Quận ủy đề nghị các vị đại biểu HĐND cần phải năng động, sáng tạo và đổi mới; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước tập thể và Nhân dân, đáp ứng nguyện vọng và sự mong đợi của cử tri trong toàn quận.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng được nghe ý kiến phát biểu tiếp thu của đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh với các giải pháp, biện pháp trọng tâm, trọng điểm, cụ thể quận nhằm đạt kết quả cao nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng của quận năm 2021.

Đồng chí Bùi Tuấn Anh - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tiếp thu ý kiến tại kỳ họp

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, đồng chí Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của UBND quận, các phòng, ngành và các phường trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu kép: Vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tập trung phát triển kinh tế, duy trì tăng trưởng, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đồng chỉ Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh, ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND quận, các phòng, ngành, các phường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, chủ động triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, thực chất, đảm bảo các nghị quyết đi vào cuộc sống. Đối với nhiệm vụ trước mắt, tiếp tục bám sát tình hình, triển khai các giải pháp mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa để vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Chiến - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu bế mạc kỳ họp

Tại Kỳ hợp thứ 2, HĐND quận đã xem xét, thảo luận thông qua 03 nghị quyết thường kỳ và 09 văn bản, nghị quyết chuyên đề với tỷ lệ thống nhất cao. Đây là tiền đề, là căn cứ, cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của quận năm 2021 cũng như của cả nhiệm kỳ.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY