HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 7
Publish date 12/07/2022 | 17:07  | View count: 167

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Công văn 147/HĐND -VP ngày 07/7/2022 của HĐND thành phố Hà Nội về tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố sau kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố; Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức Hội nghị để các vị đại biểu HĐND phố Hà Nội tiếp xúc với cử tri trên địa bàn quận sau kỳ họp thứ 7, cụ thể như sau:

I. Nội dung:

- Đại biểu HĐND Thành phố báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố khóa XVI.

- Cử tri phát biểu, trao đổi ý kiến với Đại biểu HĐND thành phố (tập trung vào những vấn đề liên quan đến nội dung kỳ họp và những vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết theo phân cấp của đại biểu HĐND Thành phố).

- Đại diện UBND thành phố, các cơ quan, tổ chức liên quan và quận trả lời những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền.

- Tổ đại biểu HĐND thành phố tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

II. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: 08 giờ 30’ ngày 19/7/2022 (thứ Ba).

- Địa điểm: Hội trường - Trụ sở HĐND và UBND quận Cầu Giấy (số 36 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy).

III. Thành phần:

- Đại biểu HĐND quận Cầu Giấy; Đại diện Thường trực Quận uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các Ban Đảng, đoàn thể và một số phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, trường học đóng trên địa bàn quận.

- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường và đại diện 07 cử tri mỗi phường.

Toàn văn Công văn của Thường trực HĐND quận xem tại đây.

HĐND QUẬN CẦU GIẤY