HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Sơ kết hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm 2022
Publish date 22/07/2022 | 22:44  | View count: 216

Chiều 22/7/2022, Thường trực HĐND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động của HĐND quận; Chương trình công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến; Phó Bí thư quận ủy, chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh; Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Nguyễn Thị Thanh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Quận uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, các đồng chí trưởng các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, lãnh đạo các Ban HĐND quận, đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, các đại biểu HĐND quận, trưởng các hội, đoàn thể chính trị - xã hội quận; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.

Mở đầu chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND quận Lương Mậu Hùng báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm năm 2022. Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của giai đoạn 5 năm 2020 – 2025. Những tháng đầu năm 2022, quận tiếp tục triển khai nhiệm vụ trong điều kiện ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự vào cuộc chủ động, tích cực của Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận và các tổ chức chính trị - xã hội, của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, Quận đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. 

Phát huy những kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ các nhiệm kỳ, HĐND quận tiếp tục nâng cao chất lượng theo hướng đổi mới, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả; tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo đúng chủ đề công tác năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, ban hành các Chương trình, Kế hoạch công tác và tổ chức tốt các hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật, sát với thực tiễn và yêu cầu phát triển của địa phương.

Thường trực HĐND quận đã tổ chức thành công kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 - kỳ họp thứ 4. Kỳ họp đã xem xét đã thống nhất thông qua 30 báo cáo, tờ trình, 03 nghị quyết thường kỳ, 3 Nghị quyết nhân sự và và 06 nghị quyết, văn bản chấp thuận chuyên đề là căn cứ, cơ sở pháp lý để quận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng hàng năm và kịp thời giải quyết các nhiệm vụ phát sinh. Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND quận, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức các kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND quận tiếp tục chỉ đạo ứng dụng phần mềm “HĐND Cầu Giấy”, theo đó, các đại biểu HĐND quận sẽ sử dụng phần mềm để tra cứu tài liệu, chương trình của kỳ họp. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp được thực hiện theo hình thức kết hợp giữa chất vấn bằng văn bản với hình thức chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Thường trực HĐND quận đã tổng hợp 16 ý kiến thảo luận của các Tổ đại biểu, 04 ý kiến chất vấn bằng văn bản của đại biểu gửi đến UBND quận để tiếp thu, báo cáo giải trình bằng văn bản; 05 lượt ý kiến, 4 lượt tái chất vấn với 05 nội dung chất vấn, phân tích, tranh luận, trao đổi làm rõ vấn đề tại kỳ họp.

Hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng luật và tiếp tục được đổi mới về phương thức, cách thức, nâng cao chất lượng, triển khai linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế. Bám sát diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Quận ủy, Nghị quyết của HĐND quận, Chương trình công tác năm 2022, Thường trực HĐND quận đã chủ động điều chỉnh, bổ sung nội dung, số lượng, chương trình, phương thức, cách thức giám sát theo hướng giãn, hoãn, giảm số lượng giám sát trực tiếp, giảm thành phần Đoàn giám sát, tăng cường giám sát qua báo cáo, giám sát thực tế tại thực địa... 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND quận đã thực hiện 03 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề; tổ chức phiên giải trình về “Công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát trên địa bàn quận Cầu Giấy”. Phiên giải trình đã diễn ra trong không khí sôi nổi, dân chủ, nghiêm túc, thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng cao, từng vấn đề, nhất là những tồn tại, hạn chế đã được các đại biểu nêu rõ, gắn với câu hỏi thẳng vào trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, biện pháp khắc phục rõ lộ trình thực hiện và thời gian hoàn thành. Kết quả phiên giải trình cho thấy việc lựa chọn nội dung, lĩnh vực giải trình của Thường trực HĐND quận là phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận.

Ngoài việc tham gia tích cực vào các hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận thực hiện 9 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; chỉ đạo các Ban tham gia giám sát cùng với Tổ thẩm định của UBND quận để kịp thời bổ sung kinh phí hỗ trợ các đối tượng khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn quận theo Nghị quyết của Chính Phủ và Nghị quyết của Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội.

HĐND thực hiện và tổ chức tốt, chu đáo các cuộc tiếp xúc cử tri giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND Thành phố với cử tri quận Cầu Giấy đảm bảo công khai, dân chủ; Tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng 62 ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4. Công tác tiếp công dân của đại biểu HĐND các cấp quận được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Quy chế tiếp công dân đảm bảo hiệu quả, chất lượng; Thường trực HĐND quận đã tiếp công dân 6 buổi, các đại biểu HĐND quận tiếp 48 buổi.

Sau báo cáo kết quả hoạt động của HĐND các cấp quận, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Ban thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. Kế thừa và phát huy các kết quả đạt được của các năm trước, năm 2022, lãnh đạo 3 cơ quan tiếp tục tích cực đổi mới trong chỉ đạo, điều hành bảo đảm quyết liệt, sâu sát, khoa học, thiết thực và hiệu quả. Trong quan hệ phối hợp công tác, đã phân công rõ trách nhiệm của đơn vị, người đứng đầu, rõ tiến độ, đề cao việc dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm cá nhân đối với lĩnh vực được phân công phụ trách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết đánh giá, khen thưởng. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng được thực hiện kịp thời. Song song đó, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng phối hợp tốt trong công tác giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Thường xuyên giữ mối liên hệ với cơ quan, tổ chức có liên quan; chủ động và tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hoạt động phối hợp đã đi vào nền nếp; tinh thần, trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp được nâng cao. Nét mới trong kết quả thực hiện nhiệm vụ là: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ một cách toàn diện, quyết liệt và nghiêm túc ngay từ đầu năm, từ quận tới cơ sở, thể hiện sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ và sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp Nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn quận.

Tại hội nghị đã có 4 đại biểu đại diện cho các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND&UBND quận, Ủy ban MTTQ phường phát biểu báo cáo tham luận tại hội nghị.

Phát biểu hội nghị, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Bùi Tuấn Anh thống nhất với các kết quả, tồn tại hạn chế như báo cáo của Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày cũng như các kết quả mà các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã đạt được. Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2022 là thành quả của sự cố gắng liên tục không mệt mỏi, sự chung tay góp sức của các tầng lớp Nhân dân, các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, trong đó có đóng góp rất quan trọng của HĐND quận. Năm 2022, với sự cố gắng của HĐND và các đại biểu HĐND, cơ quan chuyên trách của Hội đồng, các nhiệm vụ và hoạt động của HĐND quận đều đảm bảo đúng luật và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận cũng đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND - UBND - UB MTTQ quận trong 6 tháng đầu năm. Hoạt động phối hợp giữa các cơ quan đã đi vào thực chất, đóng góp hiệu quả vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của quận.

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Văn Chiến trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND đã có nhiều cố gắng trong đổi mới phương thức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND, hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trước cử tri, trước Đảng, đóng góp quan trọng vào thành công của Quận.

Với những kết quả đạt được, đồng chí Chủ tịch HĐND cho biết: 6 tháng đầu năm 2022, Quận đã triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận ủy, đã phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, đoàn kết, sáng tạo, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện với mục tiêu: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế; chú trọng phát triển văn hóa, giáo dục, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống của người dân. Qua đó, Quận đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ: kinh tế tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt 64,64%, tăng cao so với cùng kỳ năm 2021; chi ngân sách đạt 33,5% đảm bảo đáp ứng các nhiệm vụ chính trị của quận; Thực hiện hiệu quả việc hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và các chính sách miễn, giảm thuế; quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... HĐND quận đã bám sát Quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo chủ động, khoa học, linh hoạt, thiết thực. Sự phối hợp giữa HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng với các cơ quan, đơn vị thường xuyên và chặt chẽ hơn.

Cũng theo đồng chí Chủ tịch HĐND quận, năm 2022 có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề thực hiện các Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của giai đoạn 5 năm 2020-2025, là năm Quận kỷ niệm 25 năm thành lập (1997-2022). Thành phố Hà Nội tiếp tục xác định Chủ đề năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm, hiệu quả thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Với tinh thần đó, đồng chí đề nghị HĐND quận quan tâm một số nội dung sau: Thứ nhất, tiếp tục quán triệt, bám sát chỉ đạo của Thành ủy, Quận ủy, HĐND, UBND quận, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết của HĐND, các chương trình công tác lớn, nhiệm vụ trọng tâm của Quận; Tích cực tham gia vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành lập quận. Thứ hai, Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND quận, đảm bảo các quy định của Luật; Triển khai hiệu quả, đổi mới, chất lượng chương trình, hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND quận; Các phiên giải trình và chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp; Đổi mới và nâng cao chất lượng chỉ đạo điều hành của cơ quan Thường trực HĐND, chất lượng hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, đại biểu HĐND quận, đội ngũ cán bộ chuyên trách của Hội đồng. Thứ ba, Triển khai có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri.

Và để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao, Chủ tịch HĐND quận đề nghị 03 cơ quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra trong báo cáo sơ kết, tiếp tục đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2022, tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường đoàn kết, phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND, tiếp xúc cử tri, giám sát… lãnh đạo các cơ quan làm tốt việc nêu gương, tạo sự lan tỏa trong cả hệ thống; quan tâm tới công tác giải quyết kiến nghị cử tri, kịp thời thông báo kết quả giải quyết tới người dân.

Tại hội nghị, 09 tập thể và 11 cá nhân xuất sắc được UBND quận tặng Giấy khen./.

Lãnh đạo quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động của HĐND

HĐND QUẬN CẦU GIẤY