HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 15/06/2018 | 05:09 AM  | View count: 1677
HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2016 - 2021

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 07/05/2018 | 10:00 AM  | View count: 2010
HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND quận nhiệm kỳ 2016 - 2021

Quận Cầu Giấy khai giảng lớp tập huấn đại biểu HĐND năm 2018

Publish date 19/04/2018 | 05:00 AM  | View count: 621
Quận Cầu Giấy khai giảng lớp tập huấn đại biểu HĐND năm 2018

Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy trước kì họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV

Publish date 18/04/2018 | 10:01 AM  | View count: 1007
Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri tại quận Cầu Giấy trước kì họp thứ Năm, Quốc hội khóa XIV

HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND

Publish date 27/03/2018 | 09:18 AM  | View count: 1698
HĐND quận Cầu Giấy tổ chức kỳ họp bất thường kiện toàn chức danh Chủ tịch UBND