HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HĐND quận tổ chức Kỳ họp thứ 3 khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 20/12/2021 | 05:00 PM  | View count: 246
Sáng ngày 20/12/2021, HĐND quận Cầu Giấy khoá VI khai mạc Kỳ họp thứ Ba. Đây là kỳ họp thường kỳ cuối năm 2021 của HĐND quận, dự kiến diễn ra trong ngày để xem xét, thông qua nội dung gồm 22 báo...

Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri phường Dịch Vọng trước kỳ họp thứ 3, HĐND Quận khóa VI

Publish date 03/12/2021 | 05:21 PM  | View count: 99
Thực hiện các quy định của Luật, sáng ngày 03/12/2021, Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tại phường Dịch Vọng đã tiếp xúc với cử tri phường trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2021 - Kỳ họp thứ 3.

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 01/12/2021 | 06:47 PM  | View count: 153
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, để phù hợp với tình...

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ ba, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 01/12/2021 | 05:07 PM  | View count: 123
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai

Publish date 16/11/2021 | 06:22 PM  | View count: 153
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 325/HĐND - VP ngày 02/11/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội sau kỳ họp thứ 2

Publish date 16/11/2021 | 03:17 PM  | View count: 138
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Công văn số 78/ĐĐBQH-VP ngày 10/11/2021 của Đoàn đại biểu Quốc hội Thành...

Quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận

Publish date 15/11/2021 | 04:59 PM  | View count: 243
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021 và Kế hoạch số 28-KH/QU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về “Tổ chức hội nghị đối...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 11/11/2021 | 04:38 PM  | View count: 149
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất nội...

Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 3 - HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 09/11/2021 | 05:19 PM  | View count: 141
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, sáng ngày 09/11/2021, Thường trực HĐND quận tổ chức Hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương...

Tập huấn, phổ biến Luật Tổ chức chính quyền địa phương và kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 02/11/2021 | 02:48 PM  | View count: 159
Thực hiện Chương trình công tác năm 2021, được sự nhất trí của Quận ủy, HĐND quận Cầu Giấy, sáng ngày 02/11/2021, Thường trực HĐND quận tổ...