HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri phường Dịch Vọng trước kỳ họp thứ hai, HĐND Quận khóa VI

Publish date 16/07/2021 | 05:53 PM  | View count: 122
T hực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, sáng ngày 16/7/2021, Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy gồm ông Lương Mậu Hùng - Quận...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai

Publish date 16/07/2021 | 05:42 PM  | View count: 71
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Văn bản số 182/HĐND-VP ngày 13/7/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp...

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 06/07/2021 | 05:18 PM  | View count: 131
T hực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 vàLuật sửa đổi, bổ sung năm 2019, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất...

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:14 PM  | View count: 162
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nnghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:13 PM  | View count: 164
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:11 PM  | View count: 123
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:10 PM  | View count: 92
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:08 PM  | View count: 97
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:06 PM  | View count: 61
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:03 PM  | View count: 49
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN