HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Kế hoạch khảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiên vacxin COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 03/08/2021 | 03:30 PM  | View count: 359
T hường trực HĐND quận vừa ban hành Kế hoạch số 06/KH-HĐND ngày 02/8/2021 về việckhảo sát việc tổ chức thực hiện công tác tiêm vacxin COVID-19...

HĐND quận tạm hoãn Kỳ họp thứ hai HĐND quận khoá VI

Publish date 29/07/2021 | 11:56 AM  | View count: 255
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, Thường trực HĐND,...

Thông báo thay đổi thời gian, chương trình và hình thứctổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 28/07/2021 | 11:30 AM  | View count: 298
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi một số điều năm 2019; Thực hiện  Chỉ  thị số 17/CT-UBND ngày 23/7/2021 của UBND Thành...

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 24/07/2021 | 10:00 AM  | View count: 121
Thực hiện các quy định của Luật, sự phân công của Thường trực HĐND quận, chiều ngày 23/7/2021, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND quận tổ chức họp thẩm tra...

Ban Pháp chế HĐND quận thẩm tra các báo cáo trình tại kỳ họp thứ 2 HĐND quận khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 23/07/2021 | 03:00 PM  | View count: 82
Chiều ngày 22/7/2021, Ban Pháp chế HĐND quận tổ chức hội nghị để nghe, thẩm tra các báo cáo của khối nội chính trình tại kỳ họp thứ...

Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri phường Dịch Vọng trước kỳ họp thứ hai, HĐND Quận khóa VI

Publish date 16/07/2021 | 05:53 PM  | View count: 171
T hực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, sáng ngày 16/7/2021, Tổ đại biểu HĐND quận Cầu Giấy gồm ông Lương Mậu Hùng - Quận...

Thông báo lịch tiếp xúc cử tri của Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ hai

Publish date 16/07/2021 | 05:42 PM  | View count: 122
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi năm 2019; Văn bản số 182/HĐND-VP ngày 13/7/2021 của HĐND thành phố Hà Nội về việc tiếp...

Thông báo nội dung, thời gian chuẩn bị tổ chức Kỳ họp thứ hai, HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Publish date 06/07/2021 | 05:18 PM  | View count: 181
T hực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 vàLuật sửa đổi, bổ sung năm 2019, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thống nhất...

Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:14 PM  | View count: 245
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nnghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Ủy viên UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:13 PM  | View count: 257
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN