HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:10 PM  | View count: 157
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:08 PM  | View count: 157
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:06 PM  | View count: 119
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 05/07/2021 | 11:03 PM  | View count: 96
Xem nội dung chi tiết tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Quận Cầu Giấy tổ chức thành công kỳ họp thứ Nhất HĐND quận khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

Publish date 29/06/2021 | 03:44 PM  | View count: 313
Sáng ngày 28-6-2021, HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội thẩm tòa án nhân dân Quận và quyết định một số nội dung...

Khai mạc kỳ họp thứ nhất HĐND quận Cầu Giấy khóa VI

Publish date 28/06/2021 | 06:30 PM  | View count: 226
Sáng 28/6/2021, Hội đồng nhân dân quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND, Hội...

Thông báo nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND quận Cầu Giấy khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021

Publish date 15/06/2021 | 03:36 PM  | View count: 145
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấykiểm tra công tác bầu cử tại phường Yên Hòa

Publish date 29/04/2021 | 03:28 PM  | View count: 783
Ngày 29/4/2021, Đoàn giám sát của Quận ủy - HĐND - UB MTTQ quận Cầu Giấydo các đ/c Ngô Ngọc Phương - UVTV, Trưởng ban Dân vận Quận ủy,đ/c Chu Thị Tuyết Anh –QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận, đ/c Phạm...

Hội đồng nhân dân quận khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 18 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ

Publish date 12/03/2021 | 06:00 PM  | View count: 490
Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều...

Khai mạc kỳ họp thứ 18 Hội đồng nhân dân quận khoá V nhiệm kỳ 2016 - 2021

Publish date 12/03/2021 | 05:30 PM  | View count: 471
Chiều 12/3/2021, tại trụ sở HĐND – UBND quận Cầu Giấy đã diễn ra khai mạc kỳ họp thứ 18 – kỳ họp cuối, HĐND quận Cầu Giấy khóa V, nhiệm kỳ 2016 – 2021.