HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Đẩy mạnh thực hiện Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2020
Publish date 15/05/2020 | 17:46  | View count: 628

Cầu Giấy là quận có tốc độ đô thị hóa phát nhanh, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao, nhu cầu sử dụng thực phẩm có chất lượng ngày càng cao. Cùng với sự đa dạng các mặt hàng thực phẩm, số lượng siêu thị vừa và nhỏ, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố và các cơ sở kinh doanh thực phẩm cũng ngày càng nhiều. Hiện trên địa bàn quận có 4.655 cơ sở kinh doanh thực phẩm, không có cơ sở sản xuất thực phẩm lớn và khu công nghiệp lớn, không có các cơ sở chăn nuôi, trồng trọt và giết mổ gia súc, gia cầm.

Ngày 13/4/2020, UBND quận Cầu Giấy ban hành Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì An toàn thực phẩm” năm 2020 với chủ đề “Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm”. Cùng với đó, công tác tuyên truyền được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức, tập trung vào người quản lý trực tiếp cơ sở thực phẩm, người trực tiếp sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng. UBND các phường cũng đã đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa di động với tần suất 3-4 lần/tuần với các nội dung về bảo đảm ATTP tới đông đảo người dân sinh sống trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, thanh tra cũng được chú trọng. UBND quận Cầu Giấy đã thành lập 02 Đoàn liên ngành kiểm tra liên ngành, UBND 8 phường thành lập Tổ kiểm tra công tác ATTP tại phường, tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh các mặt hàng thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân. Tính đến ngày 15/5/2020, toàn quận đã kiểm tra 83 cơ sở, xử phạt 14 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 15,5 triệu đồng.

Kiểm tra ATTP tại siêu thị Vinmarrt 72 đường Trần Đăng Ninh

PHÒNG Y TẾ