HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội
Publish date 02/10/2020 | 09:53  | View count: 683

Trong không khí thi đua sôi nổi của Nhân dân Thủ đô thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố Hà Nội, quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô. Đồng thời góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, với chế độ; giúp bạn bè quốc tế hiểu đúng về tầm vóc, mục đích, ý nghĩa, các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là chủ trương, đường lối đối ngoại trong quá trình hội nhập quốc tế.

Công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng và phong phú. Tại các trục đường chính trên địa bàn quận được trang trí cờ hoa, lắp dựng các cụm pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày hội lớn của Thành phố. Thư viện, Nhà truyền thống quận tổ chức một đợt trưng bày sách, tạp chí, tranh, ảnh tuyên truyền theo chủ đề.    

Các phường cũng tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và các khu vực trung tâm của phường gắn với tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, tuyên truyền tại các khu dân cư.

Các hoạt động trang trí tuyên truyền,cổ động trực quan tại quận diễn ra từ ngày 01/10/2020 đến hết ngày 30/10/2020 đan xen lồng ghép với các sự kiện, ngày lễ, ngày kỷ niệm, sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước./.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH