HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Quận Cầu Giấy tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan chào năm mới 2021
Publish date 29/12/2020 | 17:13  | View count: 832

Nhằm cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua thực hiện kế hoạch năm 2021 ngay từ tháng đầu, quý đầu năm, quận Cầu Giấy đẩy mạnh công tác trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan với nhiều hình thức đa dạng và phong phú.

Tại các trục đường chính trên địa bàn quận được trang trí cờ hoa, pano, băng rôn, biểu ngữ chào mừng ngày hội lớn của dân tộc. Bên cạnh đó, quận phối hợp với Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức chương trình “Ca múa nhạc Chào năm mới 2021” phục vụ Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, Thư viện, Nhà truyền thống quận tổ chức một đợt trưng bày sách, tạp chí, tranh, ảnh tuyên truyền theo chủ đề.    

Tại các phường cũng được tổ chức tuyên truyền trực quan tại trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND và các khu vực trung tâm của phường gắn với tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, các khu dân cư.

Các hoạt động trang trí tuyên truyền, cổ động trực quan diễn ra từ ngày 25/12/2020 đến  ngày 05/01/2021.

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN, THỂ THAO VÀ DU LỊCH