HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Cầu Giấy làm tốt công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2011-2020
Publish date 20/01/2021 | 14:23  | View count: 526

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống người cao tuổi luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền và Nhân dân quận Cầu Giấy quan tâm. Hiện trên địa bàn quận có 31.742 người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên, trong đó có 917 người cao tuổi đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Hằng năm, quận chỉ đạo thực hiện tốt các chế độ chính sách chăm sóc người cao tuổi, cấp thẻ Bảo hiểm y tế miễn phí cho 1.025 người cao tuổi, thường xuyên tổ chức tư vấn chăm sóc sức khỏe cho Người cao tuổi. Trong giai  đoạn 2011 – 2020, quận tổ chức tặng quà cho 412 lượt người cao tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam với tổng số tiền 295 triệu đồng, cho 9.764 lượt người nhân ngày Quốc tế người cao tuổi với số tiền 2.931,2 triệu đồng.

Việc vận động và phát triển quỹ “Toàn dân chăm sóc người cao tuổi” được đẩy mạnh để trợ giúp những người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời vận động các nguồn lực hỗ trợ, chăm lo đời sống người cao tuổi trên địa bàn. Bên cạnh đó, quận triển khai thực hiện tốt việc khám sức khỏe định kỳ và lập sổ quản lý sức khỏe cho người cao tuổi ở các phường theo quy định; tăng cường tư vấn, động viên, hướng dẫn người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa vào Trung tâm bảo trợ xã hội của Thành phố.

Việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến người cao tuổi trong cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn  hoá”, “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo” được quan tâm. Bên cạnh đó, các phường cũng phát triển rộng rãi phong trào văn hóa, thể thao cho người cao tuổi thông qua các câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ thơ ca, câu lạc bộ sinh vật cảnh... Qua đó, công tác chăm sóc Người cao tuổi đã có sự chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của Người cao tuổi ngày càng được nâng cao, góp phần động viên, khích lệ Người cao tuổi sống vui, sống khỏe, tích cực tham gia các phong trào của địa phương, trở thành tấm gương sáng cho con cháu học tập, noi theo./.

Đ/c Nguyễn Văn Chiến - PBT Thường trực Quận Ủy, Chủ tịch HĐND và đ/c Lương Mậu Hùng- PCT thường trực HĐND

quận thăm, chúc thọ người cao tuổi phường Nghĩa Tân

Khám sức khỏe cho Người cao tuổi tại phường Quan Hoa

Hoạt động thể thao của Người cao tuổi

PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI