HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 quận Cầu Giấy
Publish date 26/01/2021 | 18:16  | View count: 719

Ngày 26/01/2021, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phùng Văn Tuệ - Thư ký Hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Thanh – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đồng chí Trịnh Thị Dung – QUV, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận cùng các đồng chí ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, lãnh đạo UBND quận, các đồng chí thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh của quận, phường, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và cán bộ phụ trách quân sự của 68 đơn vị tự vệ đóng trên địa bàn quận.

Năm 2020, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quận đã tổ chức triển khai thực hiện toàn diện hiệu quả công tác giáo dục quốc phòng và an ninh (QP&AN) cho các đối tượng và toàn dân. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về QP&AN được tập trung thực hiện với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Trong năm, quận đã tổ chức 20 lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho 3.690 học viên thuộc đối tượng 3, 4; phối hợp thực hiện giáo dục QP&AN tại 14/14 trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên theo quy định, kết quả 100% học sinh đạt tỷ lệ khá, giỏi; theo dõi, quản lý và tổng hợp kết quả công tác Giáo dục QP&AN đối với 25.381 sinh viên của 20 trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn. Thông qua lớp bồi dưỡng, các học viên nắm được quan điểm chỉ đạo, nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh Nhân dân bảo vệ Tổ quốc, phòng chống chiến lược diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trên cơ sở đó tham mưu tích cực cho các cấp lãnh đạo và đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng giáo dục Quốc phòng và An ninh quận

phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận biểu dương, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục QP&AN của Hội đồng Giáo dục QP&AN các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn quận. Đồng chí đề nghị, năm 2021, Hội đồng Giáo dục QP&AN quận tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức QP&AN toàn dân, phát huy tính chủ động, tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục QP&AN trong tình hình mới, tránh để bị động trước các tình huống xấu có thể xảy ra; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức QP&AN đảm bảo thực chất, có chiều sâu cho các đối tượng thuộc địa phương quản lý theo phân cấp.

Đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV, Phó chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc

trong công tác Giáo dục QP&AN năm 2020

Tại buổi lễ, quận Cầu Giấy đã trao thưởng cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Giáo dục QP&AN quận năm 2020.

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN