HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015
Publish date 12/03/2021 | 17:00  | View count: 345

Ngày 12/3/2021, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 tại điểm cầu Trụ sở HĐND - UBND quận và 08 phường theo chỉ đạo của Thành phố.

Tại các điểm cầu thuộc quận Cầu Giấy có trên 800 đại biểu tham dự. Dự tại điểm cầu của quận có đồng chí Lương Mậu Hùng - QUV, Phó chủ tịch thường trực HĐND quận, Phó chủ tịch UBBC quận; đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch HĐPBGDPL quận; đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận; đồng chí Trần Đình Cường - QUV, Phó chủ tịch UBND quận cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo UB. MTTQVN quận, ban Tuyên giáo Quận ủy; các đồng chí thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL quận, báo cáo viên pháp luật quận. Tại điểm cầu 08 phường có Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN các phường; Tổ trưởng Tổ dân phố; Tuyên truyền viên pháp luật phường.

Điểm cầu quận Cầu Giấy

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và Thủ đô. Đây là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Đặc biệt, năm 2021 thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Tại các phường của thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đây là điểm khác biệt trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 so với các cuộc bầu cử trước. Do đó, cần quan tâm quán triệt để cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn nắm được đầy đủ nội dung về điểm khác biệt này nhằm tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc bầu cử trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Phương Thủy - Vụ trưởng Vụ pháp luật, Văn phòng Quốc hội phổ biến vị trí, chức năng nhiệm vụ của Quốc hội và HĐND các cấp; ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp; những nội dung chính của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 gồm 10 chương, 98 điều quy định về nguyên tắc bầu cử, tuổi bầu cử, tuổi ứng cử, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong công tác bầu cử. Luật quy định ngày bầu cử phải là ngày chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Các đại biểu cũng được nghe phổ biến một số vấn đề về việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan chính quyền địa phương quận, thị xã, phường khi thực hiện thí điểm; cơ cấu tổ chức, chế độ làm việc của UBND phường. Thời gian thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội từ ngày 1/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm.

Tiếp đó, đại biểu tại các điểm cầu quận, huyện đã thảo luận trực tuyến, tập trung vào các vấn đề về: kinh phí bầu cử, giới thiệu người ứng cử, tiêu chuẩn sức khoẻ trong hồ sơ ứng cử, bầu cử của sinh viên và trường hợp khuyết người ứng cử sát ngày bầu cử… Các ý kiến thảo luận đã được giải đáp ngay tại Hội nghị.

Điểm cầu phường Dịch Vọng Hậu

Chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 trên địa bàn quận, đồng chí Trịnh Thị Dung - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tich HĐPBGDPL quận yêu cầu các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, UBND các phường đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng Luật bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả trước, trong và sau cuộc bầu cử theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 và việc không tổ chức bầu đại biểu HĐND các phường nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn quận. Qua đó để mọi người dân nắm chắc quy định pháp luật về công tác bầu cử, nêu cao tinh thần làm chủ, lựa chọn sáng suốt những đại biểu có đủ điều kiện, có tâm và có tầm để bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN CẦU GIẤY