HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến phổ biến, tuyên truyền Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về phòng cháy, chữa cháy
Publish date 16/03/2021 | 17:30  | View count: 403

Ngày 15/3/2021, UBND quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn, tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về phòng cháy, chữa cháy tại điểm cầu UBND quận và 08 phường.

Tham dự tại điểm cầu UBND quận có đồng chí Trần Việt Hà - UVTV, Phó chủ tịch UBND quận; đại diện phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP Hà Nội, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc quận, đại điện Ban quản lý, Ban quản trị các nhà chung cư trên địa bàn. Tham dự tại điểm cầu 08 phường có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UB MTTQVN, BCH Công an và công chức các phường; lãnh đạo Đội dân phòng và Tổ trưởng các dân phố.

Tại Hội nghị, đồng chí báo cáo viên là Trung tá, Tiến sĩ Nguyễn Kiên Cường - Phó trưởng khoa pháp luật, Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đã phổ biến các nội dung cơ bản của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020, có hiệu lực từ ngày 10/01/2021 gồm 09 chương và 54 điều và 09 phụ lục kèm theo, quy định về hoạt động phòng cháy và chữa cháy, tổ chức lực lượng, phương tiện phòng cháy và chữa cháy, kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, kinh phí bảo đảm cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các cấp trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy. Nghị định 136/2020/NĐ-CP giữ nguyên 01/58 điều, sửa đổi bổ sung 47/58 điều, bãi bỏ 10/58 điều, xây dựng mới 06 điều, sửa đổi, bổ sung 5/6 phụ lục, bãi bỏ 01 phụ lục và xây dựng mới 04 phụ lục so với Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ, cụ thể:

Thứ nhất, đã cụ thể hóa điều kiện phòng cháy cho các cơ sở; quy định rõ một số điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với hộ gia đình vừa ở vừa sản xuất, kinh doanh... Đặc biệt, Nghị định đã bổ sung một số loại hình cơ sở vào danh mục cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC gồm: nhà trọ, trường tiểu học, trung học cơ sở; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy, hàng hóa đựng trong bao bì cháy được của hộ gia đình; cửa hàng tiện ích... Các quy định này sẽ giúp việc phòng cháy được sát sao hơn vì thực tế là hiện nay các cơ sở này luôn có nhiều người học tập, sinh hoạt, ngay sát các khu dân cư; nhiều nơi lối ra vào khá hẹp, không có lối thoát hiểm..., do đó, cần chú trọng đến công tác phòng cháy để hạn chế sự cố cháy và thiệt hại do cháy gây ra. Nghị định số 136/2020/NĐ-CP đã bỏ quy định phương tiện từ 4-9 chỗ ngồi phải trang bị bình chữa cháy và chỉ cần tuân thủ điều kiện hoạt động đã được kiểm định, vật tư, hàng hóa bố trí, sắp xếp trên xe bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy.

Thứ hai, Nghị định có nhiều điểm bổ sung, hướng tới việc nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chính quyền địa phương, phù hợp theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC là: lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Nhất là quy định danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý theo Phụ lục IV Nghị định số 136/2020/NĐ-CP nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức mới của Bộ Công an và thực hiện phân cấp tối đa việc quản lý cho cấp cơ sở để nâng cao trách nhiệm, vai trò của chính quyền các cấp trong công tác phòng cháy và chữa cháy.

Đặc biệt, Nghị định đã quy định cụ thể hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm điều kiện PCCC và phải được hộ gia đình thực hiện duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Hộ gia đình sinh sống kết hợp sản xuất, kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phải bảo đảm điều kiện an toàn về PCCC tương ứng với loại hình cơ sở theo quy định.

Thứ ba, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP quy định đầy đủ, chi tiết các thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy kèm theo biểu mẫu nhằm bảo đảm tính thống nhất và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong quá trình thực hiện, đồng thời đơn giản hóa và cắt giảm một số thủ tục hành chính về phòng cháy và chữa cháy như: Giảm số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết thủ tục thẩm duyệt, nghiệm thu, kiểm định, cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn về phòng cháy và chữa cháy…; bỏ quy định về thời gian kinh nghiệm tham gia các hoạt động tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy; bỏ danh mục cơ sở thuộc diện phải thông báo với cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy về việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào sử dụng...

Thứ tư, Nghị định quy định việc xã hội hóa trong công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; giảm số lần Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy kiểm tra định kỳ cơ sở trong năm, thay vào đó, tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy, chủ hộ gia đình, chủ rừng trong công tác tự kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy.

 Thứ năm, Nghị định số quy định rõ chế độ, chính sách đối với người được điều động, huy động trực tiếp chữa cháy và phục vụ chữa cháy theo lệnh triệu tập, huy động của người có thẩm quyền.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Việt Hà – Phó chủ tịch UBND quận yêu cầu các phòng chuyên môn, UBND các phường và đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị tiếp tục nghiên cứu, phổ biến, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn về Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định về phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm công tác phòng chống cháy nổ, đảm bảo an toàn xã hội, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhân dân./.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN CẦU GIẤY