HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn kỹ năng làm bài dự thi cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” năm 2021
Publish date 29/09/2021 | 17:36  | View count: 423

Thực hiện Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” năm 2021, phòng Tư pháp đã phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND và phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai và tập huấn kỹ năng làm bài dự thi của Cuộc thi tại điểm cầu Trụ sở HĐND và UBND quận và các điểm cầu trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn. Đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quận, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đ/c Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi đã nêu rõ nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành thuộc quận theo Kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND quận Cầu Giấy về tổ chức cuộc thi trực tuyến “Học sinh Cầu Giấy tìm hiểu pháp luật về phòng cháy, chữa cháy” năm 2021 và sự cần thiết trong công tác phòng cháy và chữa cháy ở giai đoạn hiện nay. Đồng chí Phó Trưởng ban thường trực cuộc thi đã hướng dẫn các kỹ năng làm bài dự thi theo Thể lệ cuộc thi cho toàn thể hội nghị.

Nội dung thi gồm 02 phần: Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm; Phần thi tự luận gồm 01 câu bằng hình thức viết bài không quá 1.000 từ, tối đa 10 điểm. Thời gian tham dự cuộc thi từ ngày 01/10 đến 22h00 ngày 20/10/2021 tại địa chỉ http://timhieuphapluatpccccaugiay.com hoặc truy cập qua Cổng thông tin điện tử quận Cầu Giấy, địa chỉ https://caugiay.hanoi.gov.vn.

Thông qua cuộc thi sẽ giúp cho các em học sinh hiểu kỹ hơn về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, góp phần nâng cao ý thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, đồng thời góp phần phòng ngừa và giảm thiểu tai nạn về cháy nổ trên địa bàn.

PHÒNG TƯ PHÁP