HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

Hội nghị trực tuyến PBPL về phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định 25/QĐ-TTg và Thông tư 09/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/QĐ-TTg của Chính phủ quy định công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
Publish date 19/04/2022 | 15:28  | View count: 137

Ngày 19/4/2022, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp phường để phổ biến, triển khai thực hiện Quyết định 25/QĐ-TTg và Thông tư 09/TT-BTP hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/QĐ-TTg của Chính phủ quy định công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn Thành phố.

Tham dự tại điểm cầu Quận có đồng chí Trịnh Thị Dung - Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Chuẩn tiếp cận pháp luật quận; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQVN quận, Ban Tuyên giáo Quận ủy, các đồng chí thành viên Hội đồng Chuẩn Tiếp cận pháp luật quận, Báo cáo viên pháp luật quận, lãnh đạo và chuyên viên phòng Tư pháp quận.

Các đại biểu tại điểm cầu UBND quận

Tham dự tại điểm cầu 08 phường có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Tổ trưởng Tổ dân phố, tuyên truyền viên pháp luật các phường, công chức tham mưu công tác chấm điểm, đánh giá phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Các đại biểu tại điểm cầu UBND phường Nghĩa Tân

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Cao Dương – phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố đã phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Ngô Quỳnh Hoa – Phó vụ trưởng Vụ phổ biến, giáo dục Pháp luật, Bộ Tư pháp đã phổ biến các những điểm mới của Quyết định 25/QĐ-TTg của Chính phủ quy định công nhận, đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

Quyết định 25/QĐ-TTg được ban hành nhằm đánh giá mức độ hoàn thành trách nhiệm của chính quyền cấp xã trong thực hiện các nhiệm vụ được được giao. Quyết định 25/QĐ-TTg có 5 tiêu chí, 20 chỉ tiêu tương ứng với 100 điểm là công cụ đo lường mức độ hoàn thành trách nhiệm được giao của chính quyền cấp xã trong tổ chức thi hành pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Việc đánh giá được thực hiện theo nguyên tắc: Lấy người dân làm trung tâm; Bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan, công bằng, đúng quy định pháp luật; Việc đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tăng cường dân chủ ở cơ sở, vận động Nhân dân thực hiện chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

PHÒNG TƯ PHÁP QUẬN