HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Quận Cầu Giấy tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng
Publish date 04/07/2018 | 01:35  | View count: 1298

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 08/6/2018 của Thành ủy Hà Nội, Kế hoạch số 76-KH/QU ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Quận ủy Cầu Giấy về “Học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng”.

Toàn cảnh hội nghị học tập quán triệt các Nghị quyết hội nghị TW 7 khóa XII của quận Cầu Giấy

Ngày 04/7/2018, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII tới các đồng chí chủ chốt của quận; Báo cáo viên; Cộng tác viên Dư luận xã hội quận; Ban chấp hành Đảng bộ và Cấp uỷ phụ trách công tác Tuyên giáo Đảng ủy 8 phường; Bí thư­­, Phó Bí thư­­ các Chi, Đảng bộ trực thuộc quận; Toàn thể đảng viên của 10 Chi, Đảng bộ gồm: Đảng bộ Cơ quan Dân - Đảng, Đảng bộ cơ quan UBND quận, Đảng bộ Công an quận, Đảng bộ Quân sự quận, Đảng bộ Chi cục Thuế quận, Đảng bộ Bệnh viện YHCT Hà Nội, Đảng bộ Trường THPT Nguyễn Siêu, Đảng bộ Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Chi bộ Trường THPT Yên Hòa, Chi bộ Trường Bồi dưỡng cán bộ Giáo dục Hà Nội tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Cầu Giấy.

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương

Tại hội nghị PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã giới thiệu, quán triệt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Thông qua Hội nghị đã giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của quận, cán bộ, đảng viên nắm chắc những quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng. Đồng thời, Ban Thường vụ Quận ủy đã triển khai Kế hoạch số 76-KH/QU ngày 27/6/2018 về việc học tập quán triệt các Nghị quyết TW 7, khóa XII của Đảng đến các cấp ủy TCCS Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận để triển khai quán triệt, học tập trên toàn Đảng bộ quận.

BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY