KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Chương trình Tháng khuyến mại của Hà Nội năm 2019

Publish date 12/07/2019 | 05:11 PM  | View count: 838
Ngày 21/6/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tổ chức Chương trình Tháng Khuyến mại Hà Nội 2019....

Quận Cầu Giấy tổ chức tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018

Publish date 04/06/2019 | 05:00 PM  | View count: 790
Thực hiện Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 14/5/2019 của Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc Triển khai công tác phòng chống thiên tai...

Hướng dẫn công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019

Publish date 24/05/2019 | 11:05 AM  | View count: 676
(Nội dung kèm theo) BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 24/05/2019 | 10:04 AM  | View count: 808
Ngày 23/5/2019, UBND quận Cầu Giấy ban hành văn bản số 595/UBND-KT về việc nghiêm cấm sản xuất, kinh doanh các loài thủy sinh vật ngoại lai xâm hại...

Quận Cầu Giấy thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi

Publish date 08/04/2019 | 11:00 AM  | View count: 1451
Quận Cầu Giấy nằm ở trung tâm Thủ đô Hà Nội, dân số 340.000 người, gồm 08 phường, diện tích tự nhiên là 1.210 ha, giáp ranh với...

Thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Publish date 02/04/2019 | 11:50 AM  | View count: 1392
Thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh,...

Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng

Publish date 13/03/2019 | 08:27 AM  | View count: 4709
Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua...

Quận Cầu Giấy triển khai công tác tập huấn tuyên truyền Bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Publish date 12/03/2019 | 11:16 AM  | View count: 1343
Thực hiện Công điện khẩn số 1237/CĐ-BNN-TY ngày 22/02/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc tăng cường kiểm...

Quận Cầu Giấy tổ chức tư vấn, hướng dẫn các hộ kinh doanh chuyển đổi thành lập doanh nghiệp

Publish date 07/12/2018 | 09:54 AM  | View count: 1483
Ngày 07/12/2018, Phòng Kinh tế quận Cầu Giấy phối hợp Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà...

Quận Cầu Giấy tổ chức lớp thứ 3 bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hộ kinh doanh trên địa bàn

Publish date 28/11/2018 | 05:33 PM  | View count: 776
Ngày 28/11/2018 tại UBND phường Quan Hoa, UBND quận Cầu Giấy phối hợp với Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành...