KINH TẾ - ĐÔ THỊ

Hỗ trợ đào tạo cho các hộ kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 06/11/2018 | 11:43 AM  | View count: 851
Nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cho hộ kinh doanh giúp hộ kinh doanh nâng cao năng lực, giao tiếp và bán hàng hiệu quả, ...

Tham gia chợ thương mại điện tử sản phẩm nông nghiệp, biện pháp hữu hiệu cho mọi gia đình

Publish date 06/11/2018 | 11:10 AM  | View count: 1309
Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp với...

Sử dụng dịch vụ công trực tuyến đối với đăng ký hộ kinh doanh

Publish date 04/10/2018 | 05:37 PM  | View count: 2816
Bước 1 : Đăng nhập vào trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội qua đường link cụ thể sau: 123.25.28.178/dkkdqh Bước...

Quận Cầu Giấy tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các hộ kinh doanh trên địa bàn

Publish date 26/09/2018 | 09:49 AM  | View count: 749
Thực hiện Công văn số 4973/KH&ĐT – HTDN ngày 17/8/2018 của Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc phối hợp triển khai các...

Quận Cầu Giấy tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và triển khai công tác phòng chống thiên tai năm 2018

Publish date 22/06/2018 | 12:47 AM  | View count: 722
Quận Cầu Giấy tổng kết 5 năm thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai tìm kiếm cứu nạn và triển khai kế hoạch năm 2018

Cơ quan UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

Publish date 12/03/2018 | 02:16 PM  | View count: 518
Cơ quan UBND quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017, phát động phong trào thi đua năm 2018

8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Publish date 12/03/2018 | 02:15 PM  | View count: 820
8 phường thuộc quận Cầu Giấy ký kết giao ước thi đua năm 2018

Quận Cầu Giấy gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018

Publish date 12/03/2018 | 02:13 PM  | View count: 554
Quận Cầu Giấy gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2018

Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Publish date 12/03/2018 | 02:11 PM  | View count: 674
Công bố quyết định khen thưởng đột xuất của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018

Publish date 12/03/2018 | 11:06 AM  | View count: 710
Quận Cầu Giấy tổ chức lễ giao nhận quân năm 2018