LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Nâng cao chất lượng cho vay vốn từ ngân hàng chính sách xã hội để giải quyết việc làm, nâng cao đời sống dân sinh
Publish date 17/10/2019 | 10:03  | View count: 386

Ngày 16/10/2019, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp đánh giá kết quả triển khai tín dụng chính sách trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý IV năm 2019 dưới sự chủ trì của bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận là đại diện lãnh đạo các Hội đoàn thể, các phòng của quận, UBND các phường trên địa bàn và NHCSXH Thành phố Hà Nội - bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

9 tháng qua, NHCSXH Thành phố Hà Nội đã triển khai giải ngân 39,9 tỷ đồng cho 838 khách hàng vay vốn. Tổng nguồn vốn cho vay đến 30/9/2019 là 103,5 tỷ đồng, tăng 6,7 tỷ đồng (7%) so với đầu năm, trong đó, nguồn vốn Ngân sách quận ủy thác sang NHCSXH cho vay trên địa bàn là 47,9 tỷ đồng. Các chương trình tín dụng giải ngân qua NHCSXH Thành phố Hà Nội đã góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho thêm gần 1.000 lao động, nâng tổng số lao động được hỗ trợ duy trì, tạo việc làm thông qua nguồn vốn tín dụng ưu đãi lên trên 3.400 lao động... Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen đối với nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Tại Hội nghị, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã thống nhất quyết nghị xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ quý IV năm 2019 với một số nội dung chủ yếu sau: 100% nợ đến hạn được xử lý kịp thời theo quy định, không để phát sinh nợ quá hạn mới; Hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch các chương trình tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng vốn huy động tại các điểm giao dịch phường; Tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các điểm giao dịch lưu động tại phường, chất lượng công tác ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể và chất lượng hoạt động của các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, góp phần thực hiện tốt mục tiêu tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN