LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Đẩy mạnh công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 24/12/2019 | 16:59  | View count: 373

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) được thành lập để thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác. NHCSXH hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, là một trong những công cụ đòn bẩy kinh tế của Nhà nước nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh - dân chủ - công bằng - văn minh.

Không nằm ngoài mục tiêu đó, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã tập trungchủ động tranh thủ nguồn vốn của trung ương và địa phương, phối hợp cùng UBNDcác phường, hội đoàn thể các cấp, tổ tiết kiệm và vay vốn nhanh chóng chuyển tải đồng vốn đến các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trên địa bàn quận. NHCSXH thực hiện ủy thác cho các tổ chức chính trị xã hội (Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) thực hiện một số nội dung trong quy trình cho vay trên cơ sở văn bản liên tịch ký với Hội cấp quận, Hợp đồng ủy thác ký với Hội cấp phường và Hợp đồng ủy nhiệm ký với các Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Để triển khai thực hiện hiệu quả phương thức cho vay này, NHCSXH thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm đến việc xây dựng, củng cố và kiện toàn các tổ TK&VV ở cơ sở. Tổ TK&VV gồm những hộ gia đình có nhu cầu vay vốn cùng sống trên một địa bàn dân cư, do các tổ chức chính trị, xã hội thành lập, được UBND phường chấp thuận, phê duyệt, cho phép hoạt động. Hoạt động của Tổ theo nguyên tắc tự nguyện, tương trợ, giúp đỡ nhau trong sản xuất và đời sống, cam kết sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ, trả lãi đúng hạn. Việc thực hiện bình xét cho vay công khai tại các Tổ TK&VV dưới sự chứng kiến Hội đoàn thể phường và tổ trưởng tổ dân phố, UBND phường phê duyệt danh sách hộ gia đình được đề nghị vay vốn, Ngân hàng giải ngân trực tiếp cho các hộ vay vốn tại các điểm giao dịch tại phường đã phát huy hiệu quả và huy động sức mạnh của toàn xã hội tham gia hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo vốn tín dụng chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng và thuận tiện. Với phương thức ủy thác cho vay này, tổ chức Hội đoàn thể có điều kiện lồng ghép hiệu quả chương trình tín dụng với các chương trình hướng dẫn sản xuất, kinh doanh, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả vốn tín dụng chính sách, hoạt động của các Hội đoàn thể được mở rộng, phong phú, uy tín của các Hội đoàn thể được nâng lên.

Mô hình Tổ TK&VV được thành lập và hoạt động hiệu quả tại các khu dân cư có thể coi là cánh tay vươn dài của NHCSXH tại cơ sở, góp phần tuyên truyền và chuyển tải vốn tín dụng ưu đãi tới tận tay đúng người, đúng đối tượng thụ hưởng cũng như đảm bảo an toàn và sử dụng vốn đúng mục đích thông qua khâu kiểm tra, giám sát ngay tại từng địa bàn dân cư.

Đến 30/11/2019, toàn địa bàn quận Cầu Giấy có 78 Tổ TK&VV đang hoạt động hiệu quả tại các khu dân cư, thuộc quản lý của 3 tổ chức Hội đoàn thể: Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. 11 tháng đầu năm 2019, NHCSXH thành phố Hà Nội đã giải ngân cho 1.319 lượt khách hàng vay vốn trên địa bàn quận Cầu Giấy với tổng số tiền cho vay là 66.073 triệu đồng, góp phần thu hút, tạo việc làm ổn định cho thêm gần 1.800 lao động, nâng tổng số lao động được tạo việc làm lên 3.000 lao động thông qua nguồn vốn tín dụng chính sách. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng trên địa bàn quận đến 30/11/2019 là 108.850 triệu đồng, tăng trên 12 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận tập trung đối với những hộ gia đình có nhu cầu vốn tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ trên địa bàn để tạo việc làm và thu nhập ổn định, bao gồm các ngành nghề chính như: sản xuất kinh doanh cốm, giấy; dịch vụ ăn uống; kinh doanh tạp hóa, hàng tiêu dùng…Nguồn vốn vay từ NHCSXH đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận.Các chương trình tín dụng chính sách giải ngân qua NHCSXH luôn được xác định là một trong những vấn đề kinh tế xã hội hàng đầu của Thủ đô Hà Nội nói chung và của quận Cầu Giấy nói riêng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, mục tiêu hàng năm của quận về tạo việc làm, ổn định đời sống, đảm bảo an sinh, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Bên cạnh việc triển khai cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi, NHCSXH thành phố Hà Nội rất chú trọng trong công tác tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách. Năm 2019, NHCSXH thành phố đã tổ chức 8 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đối tượng là Ban giảm nghèo, Hội đoàn thể, ban quản lý tổ, tổ trưởng các tổ dân phố, các chi hội trưởng, bí thư chi đoàn tại 8 phường với 935 đại biểu tham dự. Qua đó, NHCSXH đã tuyên truyền, phổ biến đến đại biểu tham dự tập huấn các chính sách nghiệp vụ, cơ chế, chương trình tín dụng ưu đãi, cách thức triển khai, quản lý vốn vay, công tác kiểm tra giám sát tại cơ sở nhằm thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận.

Phát huy những kết quả đạt được, NHCSXH thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp tốt với UBND các phường, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ dân phố và các ban ngành liên quan nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách, góp phần cùng UBND quận thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận năm 2019 và các năm tiếp theo.

Buổi trực giao dịch của NHCSXH trên địa bàn phường Nghĩa Tân

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI