LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ngân hàng chính sách xã hội đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 26/02/2020 | 17:51  | View count: 717

Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) thành phố Hà Nội là đơn vị hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, thực hiện cho các đối tượng chính sách tại 8/8 phường trên địa bàn quận Cầu Giấy vay vốn, góp phần thực hiện tốt công tác hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, góp phần nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn. Năm 2019, dư nợ chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm trên địa bàn quận đạt 104.313 triệu đồng với 2.106 khách hàng vay vốn, tăng 10.824 triệu đồng (11,5%) so với năm 2018, chiếm 95,5% tổng dư nợ toàn quận. NHCSXH thành phố Hà Nội đã tập trung, chủ động tranh thủ nguồn vốn của Trung ương và địa phương, phối hợp với Hội đoàn thể các cấp, chính quyền các phường nhanh chóng giải ngân vốn tới các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn trên địa bàn quận Cầu Giấy. Qua đó, nguồn vốn cho vay đã giúp cho trên 3.000 lao động có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống với các ngành nghề chính như: kinh doanh hàng tạp hóa, giặt là, kinh doanh hàng ăn uống, giải khát, sửa chữa xe máy… Nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen đối với nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Ngay từ đầu năm 2020, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận đã quan tâm bổ sung nguồn vốn ủy thác sang NHCSXH để thực hiện cho vay đối với các đối tượng chính sách trên địa bàn với số tiền 5 tỷ đồng, nâng tổng số vốn ủy thác từ ngân sách quận tính đến hết tháng 01/2020 lên 53,7 tỷ đồng.

NHCSXH thành phố Hà Nội giải ngân vốn vay giải quyết việc làm tại phường Quan Hoa

Bên cạnh nguồn vốn từ ngân sách quận, trên địa bàn quận còn được phân bổ nguồn vốn giải quyết việc làm từ ngân sách Thành phố (dự kiến là 2 tỷ đồng) và nguồn vốn Trung ương. NHCSXH thực hiện giao dịch theo lịch cố định hàng tháng tại Uỷ ban nhân dân 08 phường kết hợp với giao dịch tại trụ sở NHCSXH thành phố Hà Nội. Mạng lưới hoạt động đã đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, góp phần chuyển tải nhanh chóng, thuận tiện nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi đến với các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.

NHCSXH thành phố Hà Nội đã phối hợp tốt với các ban, ngành, UBND các phường, Hội đoàn thể các cấp trong công tác tổ chức, triển khai, thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội. Kết quả không có nợ quá hạn chương trình giải quyết việc làm trên địa bàn quận. Xác định nhu cầu vốn vay để tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm của nhân dân là rất lớn, trong khi nguồn vốn chương trình này chưa đáp ứng đủ nhu cầu, NHCSXH tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư. Đây là nguồn vốn huy động tại chỗ quan trọng để tạo lập vốn cho vay trên địa bàn quận trong thời gian tới.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN