LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận Cầu Giấy họp phiên thường kỳ quý III năm 2020
Publish date 14/10/2020 | 17:31  | View count: 348

Chiều ngày 14/10/2020, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy đã tổ chức phiên họp giao ban thường kỳ quý III/2020 để đánh giá kết quả thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn quận 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ những tháng cuối năm 2020 dưới sự chủ trì của bà Trịnh Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND quận, Trưởng ban. Tham dự phiên họp có các thành viên Ban đại diện là lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ quận, Hội đoàn thể quận và Chủ tịch UBND các phường cùng Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 03 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy gồm: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; Cho vay Học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và Cho vay nhà ở xã hội. Doanh số cho vay 9 tháng đầu năm đạt 78.457 triệu đồng với 1.117 lượt khách hàng, nâng tổng dư nợ đến ngày 30/9/2020 lên 149.966 triệu đồng với 2.450 khách hàng, tăng 40.663 triệu đồng (37%) so với năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay nguồn vốn nhận ủy thác từ nguồn Ngân sách quận Cầu Giấy là 53.860 triệu đồng với 1.068 khách hàng vay vốn tại 8/8 phường (chiếm tỷ lệ 36% tổng dư nợ), toàn bộ thuộc Chương trình cho vay giải quyết việc làm và không có nợ quá hạn. 

09 tháng đầu năm, nguồn vốn vay ưu đãi từ NHCSXH đã tạo việc làm ổn định cho thêm gần 1.500 lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và ngăn chặn, đẩy lùi ảnh hưởng của tín dụng đen trên địa bàn quận Cầu Giấy.

Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020, Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận thống nhất tập trung đôn đốc, thu hồi 100% nợ đến hạn theo đúng quy định, không để phát sinh nợ quá hạn; đẩy mạnh tuyên truyền huy động vốn tại các điểm giao dịch phường; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác cho vay qua các Hội đoàn thể cấp phường và ủy nhiệm cho vay qua các tổ Tiết kiệm & vay vốn. Các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm. Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội quận tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức về các chương trình cho vay, mục đích ý nghĩa của tín dụng chính sách xã hội, về các sản phẩm tiền gửi tại NHCSXH, tập trung thực hiện tốt kế hoạch dư nợ, kế hoạch huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư, đảm bảo hoàn thành đạt và vượt kế hoạch được giao. Đồng thời tiếp tục phối hợp cùng UBND các phường tổ chức triển khai có hiệu quả tín dụng chính sách, tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI QUẬN