LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Giải ngân cho vay người sử dụng lao động trên địa bàn quận Cầu Giấy theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ
Publish date 27/08/2021 | 16:15  | View count: 221

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 08/7/2021, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung, các quy định về cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của các Bộ, ngành liên quan đã được NHCSXH cụ thể hóa bằng văn bản hướng dẫn nghiệp vụ để tổ chức triển khai thực hiện.

Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19 gây nhiều tác động, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất kinh doanh của người lao động và người sử dụng lao động, Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện kịp thời công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ. Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền trên cơ quan báo chí, truyền hình, Ngân hàng đã thực hiện công khai nội dung liên quan đến quy trình, thủ tục, điều kiện vay vốn chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 68-NQ/CP tại trụ sở đơn vị cũng như tại Bảng thông tin tín dụng chính sách trong khuôn viên 8/8 phường để mọi người dân trên địa bàn quận được tiếp cận thông tin về chương trình cho vay. Đồng thời chủ động phối hợp các cơ quan liên quan làm việc trực tiếp và qua điện thoại tới các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn để phổ biến, tuyên truyền về chương trình tín dụng chính sách theo Nghị quyết 68/NQ-CP.

Giải ngân cho vay theo Nghị quyết 68/NQ-CP tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Trong tháng 8/2021, trên địa bàn quận Cầu Giấy đã có 02 doanh nghiệp được NHCSXH Thành phố Hà Nội giải ngân để trả lương ngừng việc cho 1.364 người lao động, trong đó có 1.246 người lao động được trả lương ngừng việc 01 tháng và 118 người lao động được trả lương ngừng việc 3 tháng. Nguồn vốn cho vay từ NHCSXH đã giúp người lao động có điều kiện trang trải chi phí sinh hoạt trong điều kiện dịch bệnh, đời sống kinh tế khó khăn hiện nay. Bên cạnh đó, đã giúp cho các công ty, doanh nghiệp, người sử dụng lao động duy trì đội ngũ nhân viên, sẵn sàng hoạt động, phục hồi sản xuất, kinh doanh khi dịch bệnh được khống chế, đẩy lùi./.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI