LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về công tác tín dụng chính sách trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 31/03/2022 | 15:14  | View count: 150

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về Chính sách tài khóa, hỗ trợ chương trình,  Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai các chính sách cho vay ưu đãi như sau:

- Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015, Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 và các văn bản có liên quan.

- Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 và các văn bản có liên quan.  

- Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 và các văn bản liên quan.

- Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

- Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

- Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 02 năm 2022-2023 đối với các khoản vay có lãi suất cho vay trên 6%/năm và được Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân trong giai đoạn 2022-2023.

- Tiếp tục tái cấp vốn đối với Ngân hàng Chính sách xã hội để cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động, bảo đảm tính khả thi và tổ chức triển khai nhanh trong thực tế.

Tại địa bàn quận Cầu Giấy, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận đã chỉ đạo NHCSXH thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch vốn giải ngân năm 2022 và năm 2023 trình NHCSXH cấp trên làm cơ sở phân giao chỉ tiêu để triển khai trên địa bàn quận. Đây là chương trình cho vay mới được triển khai trên địa bàn quận Cầu Giấy nói riêng và địa bàn Thành phố Hà Nội nói chung. Toàn bộ các hướng dẫn, quy định về mức vay, lãi suất, đối tượng, thời hạn vay vốn…sẽ được tóm tắt và niêm yết công khai tại các điểm trực giao dịch trên địa bàn các phường ngay sau khi có hướng dẫn.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống và sản xuất kinh doanh của người dân, các chính sách ưu đãi của Chính phủ được triển khai thông qua NHCSXH đã thể hiện sự quan tâm kịp thời của Đảng, Chính phủ tới các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn, đồng thời, kịp thời hỗ trợ vốn tín dụng ưu đãi để các hộ sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh vượt qua khó khăn trước mắt, khắc phục ảnh hưởng, thiệt hại bởi dịch COVID-19, góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI