LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tập huấn Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và hướng dẫn công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy
Publish date 01/04/2022 | 18:44  | View count: 96

Sáng ngày 01/4/2022, quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tập huấn Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và hướng dẫn công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý người sau cai nghiện ma túy theo Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Chi cục trưởng chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - TBXH Hà Nội cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành đoàn thể, Đội CSĐT tội phạm về ma túy quận; lãnh đạo UBND, Công an và cán bộ các phường.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lập - Phó Chi cục trưởng chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - TBXH Hà Nội truyền đạt một số nội dung mới của Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Lập – Phó Chi cục trưởng chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội, Sở Lao động - TBXH Hà Nội

hướng dẫn công tác lập hồ sơ cai nghiện ma túy

Nghị định số 116/2021/NĐ-CP có nhiều điểm mới nhằm khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện như: quy trình cai nghiện ma túy quy định có 5 giai đoạn, kết hợp các biện pháp y tế, giáo dục, lao động, hỗ trợ xã hội, đồng thời quy định rõ việc tổ chức cai nghiện ma túy. Công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng cần thực hiện bởi các đơn vị có đủ các điều kiện đảm bảo theo quy trình cai nghiện thống nhất theo hướng: người nghiện ma túy tự nguyện đăng ký và tự nguyện cai nghiện; các cơ sở cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy phối hợp với gia đình, cộng đồng thực hiện việc hỗ trợ người nghiện ma túy trong suốt thời gian cai nghiện. Đối với công tác cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện tự nguyện, Nghị định quy định chỉ cấp giấy phép hoạt động đối với các cơ sở đảm bảo đủ điều kiện thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện và có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự để thực hiện quy trình cai nghiện. Đối với công tác cai nghiện bắt buộc, Nghị định qui định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy bắt buộc, bám sát Luật Xử lý vi phạm hành chính theo hướng minh bạch, đơn giản, rút gọn hồ sơ, trình tự thực hiện; làm rõ vai trò của từng cơ quan trong triển khai. Riêng đối với người từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi không áp dụng biện pháp xử lý hành chính mà đây là một trong các biện pháp hỗ trợ nhằm giúp trẻ em cai nghiện, phục hồi về sức khỏe, hành vi để tiếp tục học tập, trở thành người có ích cho xã hội. Công tác quản lý sau cai nghiện có vai trò quan trọng trong việc duy trì kết quả cai nghiện ma túy nhằm tăng cường hiệu quả quản lý và quy trách nhiệm cho gia đình, cộng đồng trong việc giúp đỡ người nghiện từ bỏ ma túy; chính sách, chế độ hỗ trợ của Nhà nước để họ từng bước tạo dựng sinh kế, hòa nhập xã hội.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quy trình lập hồ sơ và nắm rõ hơn về đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng, thẩm quyền ra quyết định, trình tự, thủ tục lập hồ sơ đối với từng hình thức cai nghiện ma túy bắt buộc, cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú nhằm nâng cao kỹ năng trong việc lập hồ sơ đảm bảo đúng quy định pháp luật./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI