LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tập huấn công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường cung - cầu lao động
Publish date 04/08/2022 | 15:54  | View count: 160

Sáng ngày 04/8/2022, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường cung - cầu lao động năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Vinh Trường - Trưởng phòng Phân tích dự báo thị trường lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội cùng các đồng chí Phó chủ tịch UBND và công chức VHXH các phường, 250 đồng chí điều tra viên các tổ dân phố trên địa bàn quận.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Vinh Trường đã hướng dẫn đội ngũ điều tra viên về phương pháp điều tra, thu thập, ghi chép thông tin biến động thị trường cung -cầu lao động.Việc điều tra, thu thập thông tin được thực hiện định kỳ hằng năm nhằm thu thập thông tin cơ bản về nhân khẩu học, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế của người lao động từ đủ 15 tuổi trở lên và các thông tin của hơn 2000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có sử dụng lao động theo các nghề, trình độ đào tạo, nhu cầu tuyển dụng lao động làm cơ sở cho cơ quan Nhà nước hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thị trường lao động,đồng thời xác định hướng đào tạo, dạy nghề phát triển nguồn nhân lực và kết nối, cung ứng hiệu quả nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu của thị trường./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI