LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tích cực tuyên truyền, phổ biến các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn quận Cầu Giấy
Publish date 23/08/2022 | 17:34  | View count: 89

Những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn quận Cầu Giấy đã trở thành công cụ, giải pháp đắc lực, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội của Nhân dân trên địa bàn. Đến ngày 31/7/2022, tổng nguồn vốn cho vay trên địa bàn quận đạt 206 tỷ đồng với 4 chương trình cho vay, trong đó, chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm chiếm tỷ lệ cao nhất với 96%, dư nợ đạt 198 tỷ đồng với 2.482 khách hàng vay vốn. Doanh số cho vay đạt 55 tỉ đồng với 646 khách hàng vay vốn. Với số tiền giải ngân từ Ngân hàng Chính sách xã hội trong 7 tháng đầu năm đã góp phần giải quyết việc làm cho thêm gần 800 lao động trên địa bàn, nhất là các hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Song song với việc trung nguồn vốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu vay của Nhân dân, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các cơ chế chính sách tín dụng ưu đãi tới đông đảo Nhân dân. Việc cập nhật các chính sách tín dụng mới, các chương trình cho vay, lãi suất vay vốn, thủ tục vay, các cơ chế ưu đãi về lãi suất, về đối tượng… đã giúp đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở. Qua đó, đồng vốn tín dụng ưu đãi đã đến đúng các đối tượng thụ hưởng, các cơ chế chính sách được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác giám sát trong quá trình thực hiện chính sách, ngăn ngừa các nguy cơ trục lợi chính sách, phát huy tác dụng đồng vốn tín dụng chính sách.

Tập huấn công tác tín dụng chính sách cho Tổ trưởng các tổ dân phố, tổ tiết kiệm và vay vốn

 

Ngoài ra, Ngân hàng Chính sách xã hội còn tăng cường phổ biến thông qua các phiên giao dịch hằng tháng tại các phường, qua các buổi họp giao ban, qua Cổng thông tin điện tử của Thành phố, của Quận, các cơ quan thông tấn báo chí. Bên cạnh  đó, Ngân hàng Chính sách xã hội đã thiết lập phần mềm ứng dụng giáo dục tài chính cho khách hàng trên điện thoại thông minh nhằm thông tin cho khách hàng về các chương trình tín dụng chính sách, thủ tục vay vốn, các dịch vụ tiết kiệm, thanh toán tại Ngân hàng Chính sách xã hội, một số mô hình vay vốn điển hình và cung cấp các thông tin giáo dục tài chính cho khách hàng như: kiến thức quản lý tài chính cá nhân, hộ gia đình, hỗ trợ sản xuất kinh doanh…

Công tác tuyên truyền, phổ biến đa dạng dưới nhiều hình thức đã giúp các cơ chế, chính sách nhanh chóng đến được với người dân, được Nhân dân đón nhận và thụ hưởng. Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Hà Nội - Bộ phận phụ trách địa bàn quận Cầu Giấy sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan, tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách tín dụng ưu đãi để nâng cao hơn nữa hiệu quả thực hiện công tác tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn quận.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI