LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Tập huấn công tác Bình đẳng giới và thực hiện Bình đẳng giới
Publish date 07/09/2022 | 16:24  | View count: 221

Ngày 07/9/2022, quận Cầu Giấy tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Bình đẳng giới, vai trò của gia đình trong nhận thức và thực hiện Bình đẳng giới cho các phòng, ban, ngành đoàn thể, thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận và phường, Chủ tịch Hội Phụ nữ, Tổ trưởng dân phố trên địa bàn quận.

Tại buổi tập huấn, đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Phó Giám đốc Trung tâm kỹ năng sống văn hoá Việt đã truyền đạt các nội dung cơ bản về Bình đẳng giới. Gia đình là môi trường quan trọng trong việc thực hiện bình đẳng giới. Trong gia đình, vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong sở hữu tài sản chung, bình đẳng trong sử dụng nguồn thu nhập và quyết định các nguồn lực trong gia đình. Nhận thức về bình đẳng giới của các thế hệ đi trước trong gia đình như ông bà, cha mẹ… tác động rất lớn các thế hệ kế tiếp. Sự quan tâm, chăm sóc, tình yêu thương của ông bà, cha mẹ dành cho trẻ em trai, gái là như nhau. Sự đầu tư của gia đình trong việc phát triển đối với trẻ em phải trên cơ sở năng lực, sở thích và cơ hội của mỗi người con mà không dựa trên giới tính… Hành động cụ thể sẽ tác động tích cực đến nhận thức, hành vi, cơ hội của thế hệ kế tiếp. Điều đó góp phần rút ngắn khoảng cách giới, tiến tới bình đẳng giới. Ngược lại, các hành vi thể hiện sự phân biệt đối xử hoặc bạo lực gia đình… sẽ tác động tiêu cực đến hành vi và nhận thức về bình đẳng giới đối với thế hệ trẻ.

Qua buổi tập huấn, các đại biểu nắm vững vai trò của gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới, nâng cao nhận thức trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ về bình đẳng giới.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI