LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Những thông tin cần biết về BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022-2023
Publish date 07/09/2022 | 14:29  | View count: 121

Năm học mới vừa bắt đầu, để thẻ BHYT học sinh, sinh viên đồng hành cùng sức khỏe của trẻ em trong suốt hành trình tới trường, BHXH giới thiệu về mức đóng, mức hưởng, thời hạn sử dụng và cách tra cứu thông tin thẻ BHYT học sinh, sinh viên.

BHYT học sinh, sinh viên là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với thế hệ tương lai của đất nước.

Học sinh, sinh viên đang học tại các trường và cơ sở giáo dục và đào tạo (trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm khác theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT) là những đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Việc tham gia BHYT đem lại nhiều lợi ích không chỉ cho học sinh, sinh viên mà còn góp phần đảm bảo an sinh xã hội nói chung.

Để thực hiện tốt chính sách BHYT, đồng thời đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh BHYT của học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT được giao trên địa bàn quận, BHXH quận Cầu Giấy đã tham mưu UBND quận Cầu Giấy triển khai thực hiện BHYT học sinh sinh viên năm học 2022-2023 nhằm tuyên truyền tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là việc được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định, đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao và trong tình hình dịch bệnh khó lường,... Qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả chăm sóc sức khỏe học sinh, sinh viên, đảm bảo an sinh xã hội.

BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN