LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Kiểm tra giám sát công tác tín dụng chính sách tại phường Nghĩa Tân
Publish date 15/09/2022 | 09:39  | View count: 236

Thực hiện Chương trình Kế hoạch kiểm tra giám sát số 31/KH-BĐD ngày 04/4/2022 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Cầu Giấy năm 2022, chiều ngày 14/9/2022, đoàn công tác do đồng chí Trần Xuân Tân - Phó Chánh văn phòng HĐND và UBND quận, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH quận làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường Nghĩa Tân.

NHCSXH hiện đang triển khai cho vay 02 chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường Nghĩa Tân là: cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm; cho vay nhà ở xã hội. Doanh số cho vay 8 tháng đầu năm đạt 11.040 triệu đồng với 152 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ đến ngày 31/8/2022 đạt 21.259 triệu đồng với 252 khách hàng, tăng 780 triệu đồng so với đầu năm.

Với sự tham gia, vào cuộc tích cực của UBND phường, các tổ dân phố, hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn tín dụng chính sách được triển khai đến các đối tượng thụ hưởng, đảm bảo thực hiện đúng quy trình quy định. Trên địa bàn phường không có nợ quá hạn.

Buổi kiểm tra giám sát của Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận tập trung chủ yếu vào việc tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách của UBND phường, chất lượng công tác nhận ủy thác vay vốn của tổ chức chính trị xã hội cấp phường (Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội cựu chiến binh phường), hoạt động của các Tổ tiết kiệm và vay vốn và kiểm tra xác suất tình hình sử dụng vốn của một số hộ vay.

Qua công tác kiểm tra, giám sát cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đã đến đúng đối tượng thụ hưởng của chương trình, hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Hội đoàn thể, Tổ tiết kiệm và vay vốn đã triển khai các công việc được NHCSXH ủy thác, ủy nhiệm theo quy trình quy định. Một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện do có kiện toàn, thay đổi nhân sự đã được Đoàn kiểm tra và NHCSXH tháo gỡ kịp thời, giúp cho hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn phường được thông suốt, tạo điều kiện cho người dân có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn được tiếp cận với các cơ chế, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

Đoàn công tác đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn phường thời gian qua. Để nâng cao hiệu quả công tác tín dụng chính sách xã hội, phát huy ý nghĩa đồng vốn tín dụng chính sách, Đoàn đề nghị UBND phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách xã hội như: thực hiện rà soát nhu cầu vay vốn, phân bổ nguồn vốn phù hợp với từng địa bàn khu dân cư, phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội và nhu cầu thực tiễn từng địa bàn; các tổ dân phố quan tâm và thực hiện tốt công tác bình xét cho vay, giám sát tình hình triển khai tại địa bàn mình phụ trách, nhất là tình trạng biến động về cư trú của hộ vay, hoàn cảnh gia đình, tình hình sản xuất kinh doanh của hộ vay để kịp thời báo cho Hội đoàn thể, UBND phường và Ngân hàng biết để phối hợp xử lý giải quyết theo quy định, ngăn ngừa nguy cơ thất thoát vốn của Nhà nước; các tổ tiết kiệm và vay vốn làm tốt các khâu, đảm bảo đúng quy trình theo quy định của NHCSXH, đặc biệt là khâu bình xét, lựa chọn khách hàng vay vốn đảm bảo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích.

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI