LAO ĐỘNG - PHÁP LUẬT - CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và bàn các biện pháp giảm nghèo bền vững
Publish date 22/09/2022 | 17:58  | View count: 334

Ngày 22/9/2022, đồng chí Trịnh Thị Dung - Quận uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND quận chủ trì Hội nghị triển khai rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và bàn biện pháp giảm nghèo bền vững.

Tại hội nghị, đồng chí Trịnh Thị Dung - QUV, Phó Chủ tịch UBND quận triển khai rà soát hộ nghèo, cận nghèo, phương pháp khảo sát thu thập thông tin của hộ gia đình để ước lượng thu nhập và xác định mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo, cận nghèo bảo đảm phù hợp với chuẩn nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 và Quyết định số 13/2021/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chuẩn nghèo đa chiều của Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, bàn các biện pháp hỗ trợ giảm nghèo bền vững.

Cuối năm 2021, trên địa bàn quận Cầu Giấy có 23 hộ cận nghèo. Từ đầu năm đến nay, UBND các phường đã trích từ quỹ “Vì người nghèo” hỗ trợ xe máy, sửa chữa nhà, hỗ trợ kinh phí cho 8 hộ cận nghèo, với tổng số tiền là 100.000.000 đồng để thoát cận nghèo bền vững.

Hội nghị cũng đã thảo luận, đưa ra các biện pháp hỗ trợ cho 11 hộ cận nghèo thoát cận nghèo và tiếp tục vận động xã hội hoá hỗ trợ cho 4 hộ thoát cận nghèo./.

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI