LỄ HỘI

PHƯỜNG QUAN HOA : LỄ HỘI ĐÌNH ĐA PHÚ
Publish date 31/10/2018 | 14:37  | View count: 819

- Địa chỉ: Ngõ 72, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Thời gian lễ hội: ngày 20/12 âm lịch.

- Nhân vật thờ phụng: Thành hoàng làng Thượng Đẳng Phúc Thần Cao Quốc Đại vương.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Đa Phú thờ Thành hoàng làng Thượng Đẳng Phúc Thần Cao Quốc Đại vương. Hội chính 5 năm diễn ra 1 lần từ ngày 18 đến ngày 20/12 (tháng Chạp) âm lịch – là ngày kỵ Đức Thánh. Hội lệ diễn ra hàng năm vào ngày ngày 20/12 (tháng Chạp). Những năm hội chính có lễ rước kiệu quanh làng và lễ tế tại đình.