LỄ HỘI

PHƯỜNG QUAN HOA : LỄ HỘI ĐÌNH DUỆ (DUỆ TÚ)
Publish date 31/10/2018 | 14:39  | View count: 623

- Địa chỉ: Ngõ 72, phố Dương Quảng Hàm, phường Quan Hoa.

- Thời gian lễ hội: ngày 12/2; ngày 15/8. (khôi phục năm 2017)

- Nhân vật thờ phụng: Cao sơn Đại vương và Chu lý Đại vương.

- Thông tin cơ bản về lễ hội: Đình Duệ thờ Thánh Cao sơn Đại vương và Chu lý đại vương. Lễ hội được diễn ra trong 01 ngày, tại lễ hội có tuyên đọc Thần phả, Niêm hương cầu, nguyện; tế lễ nam, dâng hương của nữ.