LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/12/2019

Publish date 20/12/2019 | 04:05 PM  | View count: 855
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/12/2019

Publish date 06/12/2019 | 08:55 AM  | View count: 545
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/11/2019

Publish date 20/11/2019 | 04:18 PM  | View count: 432
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/11/2019

Publish date 05/11/2019 | 03:48 PM  | View count: 290
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 21/10/2019

Publish date 22/10/2019 | 08:29 AM  | View count: 214
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 07/10/2019

Publish date 08/10/2019 | 09:45 AM  | View count: 310
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/9/2019

Publish date 06/09/2019 | 02:42 PM  | View count: 221
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 20/8/2019

Publish date 20/08/2019 | 05:00 PM  | View count: 194
Xem nội dung tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/7/2019

Publish date 05/07/2019 | 05:07 PM  | View count: 303
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Thông báo tình hình tiếp dân định kỳ của Lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy ngày 05/6/2019

Publish date 06/06/2019 | 05:53 PM  | View count: 306
Xem nội dung Thông báo tại đây. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN