THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Tuyên truyền Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 của Quốc Hội
Publish date 29/10/2021 | 10:47  | View count: 322

Ngày 19/10/2021, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của COVID-19, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng áp dụng: là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện, chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021.

2. Về Quy định về miễn, giảm

  1. Đối với tổ chức:

- Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021  đối với tổ chức có doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ đồng và doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 (không áp dụng tiêu chí doanh thu năm 2021 giảm so với doanh thu năm 2019 đối với trường hợp người nộp thuế mới thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách trong kỳ tính thuế năm 2020, năm 2021).

- Giảm 30% mức thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; giảm 30% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Thời gian áp dụng giảm: từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Hàng hóa, dịch vụ được giảm bao gồm: (i) Dịch vụ vận tải (vận tải đường sắt, vận tải đường thủy, vận tải hàng không, vận tải đường bộ khác); dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; dịch vụ của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; (ii) Sản phẩm và dịch vụ xuất bản; dịch vụ điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc; tác phẩm nghệ thuật và dịch vụ sáng tác, nghệ thuật, giải trí; dịch vụ của thư viện, lưu trữ, bảo tàng và các hoạt động văn hóa khác; dịch vụ thể thao, vui chơi và giải trí. Hàng hóa, dịch vụ trong nhóm (ii) không bao gồm phần mềm xuất bản và các hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến.

- Miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 của các khoản nợ tiền thuế, tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với doanh nghiệp, tổ chức (bao gồm cả đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh) phát sinh lỗ trong năm 2020.
Không áp dụng quy định tại khoản này đối với các trường hợp đã nộp tiền chậm nộp.

  1. Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh

- Miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các loại thuế khác phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các tháng trong quý III và quý IV năm 2021 đối với hộ, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch COVID-19 trong năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định.

Lưu ý: Không áp dụng việc miễn thuế đối với các khoản thu nhập, doanh thu từ cung cấp sản phẩm và dịch vụ phần mềm; sản phẩm và dịch vụ nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số; quảng cáo số.

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy thuộc đối tượng được miễn, giảm theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15 ngày 19/10/2021 có thể liên hệ với Chi cục Thuế quận Cầu Giấy theo số điện thoại: 0243-7567470 (Đội Trước bạ và thu khác) hoặc 0243-793.0676 (Đội Tuyên truyền hỗ trợ Người nộp thuế) để được giải đáp và hướng dẫn cụ thể./.

CHI CỤC THUẾ QUẬN