THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Triển khai Nghị quyết của Quốc hội về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Publish date 01/04/2022 | 11:35  | View count: 65

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 quy định về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn. Chi cục Thuế quận Cầu Giấy thông tin đến các tổ chức, doanh nghiệp một số nội dung như sau:

1. Giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn:

- Giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn;

- Giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa;

- Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

2. Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/4/2022 đến hết ngày 31/12/2022 được quy định như sau:

TT

Hàng hóa

Đơn vị tính

Mức thuế (đồng/đơn vị hàng hóa)

1

Xăng, trừ etanol

lít

2.000

2

Dầu diesel

lít

1.000

3

Dầu hỏa

lít

300

4

Dầu mazut

lít

1.000

5

Dầu nhờn

lít

1.000

6

Mỡ nhờn

kg

1.000

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 ngày 31/12/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn từ ngày 01/01/2023 thực hiện theo quy định tại Mục I khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Người nộp thuế có thể truy cập các kênh sau để cập nhật các thông tin mới nhất:Website: http://hanoi.gdt.gov.vn;Youtube: https://youtu.be/p5TtgGMY894; Fanpage:https://www.facebook.com/Cục-Thuế-TP-Hà-Nội-Phòng-Tuyên-truyền-Hỗ-trợ-NNT-102930421683296

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các tổ chức, doanh nghiệp liên hệ theo số điện thoại 0243.7930676 - Đội Tuyên truyền Hỗ trợ người nộp thuế để được hướng dẫn.

CHI CỤC THUẾ QUẬN