THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Bài tuyên truyền các quy định pháp luật về đăng ký khai sinh

Publish date 26/03/2021 | 10:30 AM  | View count: 445
Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân, là căn cứ để thực hiện các quyền lợi khác của công dân như: đăng ký...

Những điểm cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) kỳ thuế năm 2020

Publish date 24/03/2021 | 11:37 AM  | View count: 352
Theo Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 đã được ban  hành và...

Quận Cầu Giấy hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, thực hiện tắt đèn từ 20h30 đến 21h30 ngày 27/3/2021

Publish date 20/03/2021 | 03:00 PM  | View count: 76
Giờ Trái đất là sáng kiến của Qũy Quốc tế về Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chống lại biến đổi khí hậu...

Công văn số 36-CV/BTGQU ngày 15/3/2021 của Ban Tuyên giáo về việc tuyên truyền hướng ứng Giải Báo chí do Thành ủy tổ chức

Publish date 17/03/2021 | 09:41 AM  | View count: 208
Xem nội dung tại đây .   PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Cách sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID

Publish date 11/03/2021 | 11:49 AM  | View count: 712
VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên...

Lịch sử ngày Quốc tế Phụ nữ 8 - 3 và Khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Publish date 08/03/2021 | 04:05 AM  | View count: 184
Lịch sử ngày 8-3 bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mỹ. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ đã phát triển một cách mạnh mẽ....

Quy định về tiêu chuẩn của người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Publish date 05/03/2021 | 02:00 PM  | View count: 288
1. Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, c ông dân nước Cộng hòa xã hội chủ...

Tài liệu tuyên truyền các Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam

Publish date 29/01/2021 | 04:19 PM  | View count: 478
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY