THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Publish date 15/10/2021 | 05:41 PM  | View count: 212
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn quận Cầu Giấy

Publish date 13/10/2021 | 01:59 PM  | View count: 219
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Publish date 12/10/2021 | 09:38 AM  | View count: 189
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Công văn số 72-CV/BTGQU ngày 05/10/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ

Publish date 05/10/2021 | 03:52 PM  | View count: 183
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới

Publish date 04/10/2021 | 01:56 PM  | View count: 200
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Một số quy định mới có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân có hiệu lực từ tháng 10/2021

Publish date 30/09/2021 | 09:02 AM  | View count: 191
1. Nghị định  80/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 26/8/2021, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật...

Công văn số 71-CV/BTG ngày 29/9/2021 của Ban Tuyên giáo Quận ủy về việc triển khai App Mobile "Thông tin tuyên giáo"

Publish date 29/09/2021 | 03:45 PM  | View count: 166
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu "Biên cương Tổ quốc tôi"

Publish date 29/09/2021 | 03:40 PM  | View count: 195
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY