THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Publish date 20/08/2021 | 08:47 AM  | View count: 186
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Những quy định pháp luật về giám hộ đối với người chưa thành niên

Publish date 07/06/2021 | 02:45 PM  | View count: 229
Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ...

Bài tuyên truyền Nghị định số 32/2021/NĐ-CP của Chính Phủ về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Publish date 25/05/2021 | 05:39 PM  | View count: 237
Ngày 29/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 32/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc...

Hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính

Publish date 25/05/2021 | 04:05 AM  | View count: 472
I. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ - Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, quyết định hình...

Một số nội dung cần biết về ngày bầu cử 23/5/2021

Publish date 18/05/2021 | 06:37 PM  | View count: 517
Trong ngày bầu cử 23/5/2021, theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 07 giờ và thực hiện liên...

Một số nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Publish date 18/05/2021 | 04:05 PM  | View count: 216
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016. Trong quá trình triển khai thực hiện công...

Về viẹc đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

Publish date 15/05/2021 | 10:20 AM  | View count: 79
Xem nội dung chi tiết tại đây . PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phục vụ ngày hội lớn của toàn dân

Publish date 13/05/2021 | 06:07 PM  | View count: 205
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn,...

Hướng dẫn việc gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/1/2021 của Chính phủ

Publish date 11/05/2021 | 03:29 PM  | View count: 837
Ngày 19/04/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập...

Hãy mở “Chuồng cọp” để có lối thoát nạn thứ hai trong ngôi nhà

Publish date 07/05/2021 | 01:45 PM  | View count: 380
Hiện nay, thực trạng công tác PCCC&CNCH tại các nhà dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đang là một vấn đề rất nhức nhối,...