THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Công tác tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân trên địa bàn quận Cầu Giấy năm 2021

Publish date 11/12/2020 | 04:23 PM  | View count: 444
Đăng ký thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) là quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân nước Cộng...

Quận Cầu Giấy tổ chức Tuần lễ xúc tiến Thương mại và tôn vinh giá trị sản phẩm làng nghề năm 2020

Publish date 30/11/2020 | 02:51 PM  | View count: 686
Hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện kích cầu nội địa năm 2020, UBND quận Cầu Giấy tổ chức...

Vitamin A, vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng của trẻ em

Publish date 27/11/2020 | 02:22 PM  | View count: 462
Hãy sử dụng các thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng hàng ngày. Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng tầm vóc,...

Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống

Publish date 26/11/2020 | 05:20 PM  | View count: 311
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh, xảy ra ở mọi lứa tuổi...

Thông báo về việc thực hiện các TTHC thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Publish date 26/11/2020 | 08:55 AM  | View count: 325
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 4833/UBND-KSTTHC ngày 06/10/2020 về việc triển khai thực hiện một số công việc...

Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Publish date 25/11/2020 | 04:42 PM  | View count: 266
Nhằm tạo điều kiện cho Thủ đô khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo chủ động trong việc thu chi ...

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Publish date 19/11/2020 | 10:33 AM  | View count: 352
Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số...