THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

Publish date 17/11/2020 | 04:58 PM  | View count: 427
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Publish date 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 279
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020

Publish date 13/11/2020 | 11:00 AM  | View count: 1045
Ngày 28/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và...

Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại

Publish date 12/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 219
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông (Tháng 11/2020)

Publish date 11/11/2020 | 04:50 PM  | View count: 216
Trong những tháng cuối năm 2020, áp lực giao thông trên địa bàn Thành phố nói chung và địa bàn quận Cầu Giấy nói...

Triển khai nộp thuế qua phương thức điện tử đối với các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh

Publish date 09/11/2020 | 02:16 PM  | View count: 209
Thực hiện kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 23/02/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán không...

MTTQ quận Cầu Giấy phát huy sức mạnh đại đoàn kết, niềm tin và hiệu quả

Publish date 06/11/2020 | 01:49 PM  | View count: 465
Trải qua 90 năm ra đời và phát triển, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng ta và Bác Hồ sáng lập ngày 18/11/1930, từ Hội Phản đế đồng minh,...

Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2020”

Publish date 03/11/2020 | 02:29 PM  | View count: 209
Nhằm nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn giao thông trên báo in, báo điện tử, qua...

Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Publish date 02/11/2020 | 11:25 AM  | View count: 259
Ngày 04/9/2020, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong...