THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Ngân hàng Chính sách xã hội quận Cầu Giấy tiếp tục triển khai cho người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động

Publish date 30/10/2020 | 04:18 PM  | View count: 495
Thực hiện Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy...

Thông báo Lễ khai mạc “Tháng khuyến mại” và sự kiện “Ngày không dùng tiền mặt”

Publish date 22/10/2020 | 02:31 PM  | View count: 468
Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức sự kiện ngày không dùng tiền mặt, UBND quận Cầu Giấy thông báo...

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Publish date 15/10/2020 | 03:36 PM  | View count: 647
Nhằm kịp thời tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp tại Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban...

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC VĂN HÓA – THÔNG TIN

Publish date 15/10/2020 | 10:48 AM  | View count: 100
Stt Tên Thủ tục hành chính Quyết định ban hành TTHC Thủ tục 1: Cấp Giấy...

Thủ tục cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn quận

Publish date 15/10/2020 | 10:40 AM  | View count: 128
Thủ tục 21: Cấp phép xây dựng công trình cột ăng ten thu, phát sóng thông tin di ...

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

Publish date 15/10/2020 | 10:37 AM  | View count: 104
Thủ tục 20: Thông báo tổ chức lễ hội Trình tự thực hiện 1. Đơn vị tổ chức lễ hội truyền thống, lễ hội...

Thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình

Publish date 15/10/2020 | 10:35 AM  | View count: 96
Thủ tục 18: Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình ...