THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo

Publish date 11/01/2021 | 09:13 AM  | View count: 547
Ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo, có hiệu lực thi hành từ ngày...

Cầu Giấy triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Publish date 08/01/2021 | 03:15 PM  | View count: 483
Thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư, Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 02-KH/TU của Thành ủy, Kế...

Những nội dung cơ bản tại Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội

Publish date 07/01/2021 | 09:28 AM  | View count: 358
Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 97/2019/QH14 thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị...

Ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946)

Publish date 30/12/2020 | 04:21 PM  | View count: 7293
Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (ngày 06/01/1946) là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở đầu cho ...

Phát động cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai”

Publish date 25/12/2020 | 02:02 PM  | View count: 296
Nhằm đổi mới nội dung, đa dạng hóa phương thức truyền thông và khuyến khích sự quan tâm của mọi tầng lớp Nhân dân tới công...

Phát động cuộc thi “Sáng tác Kịch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”

Publish date 24/12/2020 | 10:41 AM  | View count: 447
Ngày 14/12/2020, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội ban hành Kế hoạch số 586/KH-SVHTT về việc tổ chức cuộc thi “Sáng tác Kịch...