THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN

Vitamin A, vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng của trẻ em

Publish date 27/11/2020 | 02:22 PM  | View count: 478
Hãy sử dụng các thực phẩm có bổ sung vi chất dinh dưỡng hàng ngày. Vi chất dinh dưỡng cần thiết cho tăng trưởng, nâng tầm vóc,...

Dịch tả lợn Châu Phi và các biện pháp phòng chống

Publish date 26/11/2020 | 05:20 PM  | View count: 323
Bệnh Dịch tả lợn châu Phi là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do vi rút gây ra. Bệnh có đặc điểm lây lan nhanh, xảy ra ở mọi lứa tuổi...

Thông báo về việc thực hiện các TTHC thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được tích hợp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia

Publish date 26/11/2020 | 08:55 AM  | View count: 337
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội tại văn bản số 4833/UBND-KSTTHC ngày 06/10/2020 về việc triển khai thực hiện một số công việc...

Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính – ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội

Publish date 25/11/2020 | 04:42 PM  | View count: 276
Nhằm tạo điều kiện cho Thủ đô khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo chủ động trong việc thu chi ...

Một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2020/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch

Publish date 19/11/2020 | 10:33 AM  | View count: 380
Ngày 28/5/2020, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số...

Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

Publish date 17/11/2020 | 04:58 PM  | View count: 442
Xem nội dung tại đây BAN TUYÊN GIÁO QUẬN ỦY

Kế hoạch tuyên truyền phòng, chống bệnh Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025

Publish date 13/11/2020 | 02:08 PM  | View count: 287
Xem nội dung tại đây PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020

Publish date 13/11/2020 | 11:00 AM  | View count: 1076
Ngày 28/09/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực y tế. Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2020 và...